Våpen 1867

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1915 
m NK 11, 12, 14 og 15 - 1, 2, 4 og 8 skilling - alle stemplet dansk nummer "1" (København).  
1.000
2.500
1916 
m NK 12, 13, 14 og 15 - 2, 3, 4 og 8 skilling - alle med deler av engelsk stempel "Hull Ship-Letter".  
600
2.100
1917 
* NK 11 og 18 - 1 skilling Våpen 1867 samt enkeltmerke og vannrett par 3 skilling Posthorn = 10 skilling stemplet "Drammen 22.12.1872" på pent brevomslag sendt via Kiel/Hamburg til Purmerende, Holland.  
2.000
2.400
1918 
* NK 12 og 15 - vannrett par 2 skilling og enkeltmerke 8 skilling = 12 skilling - hvert merke vakkert rettvendt fullstemplet "Namsos 24.6.1869" på trippelvektig brevomslag sendt til Levanger. Svak loddrett arkivbrett som går gjennom den ene 2 skillingen. Allikevel et meget dekorativt objekt.  
5.000
7.500
1919 
* NK 13 og 14 - enkeltmerker 3 og 4 skilling = 7 skilling stemplet "Christiania 5.10.1871" adressert til sjømann Halfdan Thoresen på skipet "Bjørviken" i New York, U.S.A. Brevet er transitt-stemplet "Christianssand 12.10.1871" og ankomst-stemplet New York 12.11.1871". Sjømannen har forlatt New York og brevet er sendt videre til Cork, Hull og West Hartlepool før det tilslutt er stemplet "London Returned Letter 29.2.1872". Brevet er så kommet til Christiania hvor man har lagt brevet i konvolutt frankert med Returmerke "Som ubesørget" i d en dype lilla fargen (RM 1x), stemplet konvolutten "Christiania 15.4.1872" og sendt den til H. Thoresen på Gaarden Aslak pr. Christiania. Brevet har vært på en utrolig reise, og det er første gang vi har sett det aktuelle returnerte brevet og samhørende konvolutt med Returmerke. Et utrolig posthistorisk objekt og selvfølgelig det eneste kjente i sitt slag.  
30.000
36.000
1920 
* NK 13, 14 og 15 - enkeltmerker 3, 4 og 8 skilling = 15 skilling stemplet "Christiania 31.12.1869" på brevomslag sendt til La Rochelle, Frankrike. Vannrett arkivbrett berører ikke merkene.  
1.200
1.300
1921 
* NK 14, 15 og 18 - 4 og 8 skilling Våpen 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling stemplet "Arendal 29.1.1872" på pent brevomslag sendt til St. Brieux.  
2.000
3.200
1922 
* NK 15 og 16(2) - enkel 8 skilling Våpen 1867 samt to enkle 1 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Kongsberg 3.5.1873" på konvolutt sendt via Christiania og Kiel-Hamburg til Hamme-Mille, Belgia. Merkene med kvalitetsanmerkninger grunnet perifer påsetting. Eneste registrert i NK postal.  
2.000
1.800
1923 
* NK 15 og 19 - 8 skilling Våpen 1867 og 4 skilling Posthorn = 12 skilling stemplet "Christiania 4.10.1873" på liten konvolutt sendt til Minneapolis, U.S.A.  
2.000
1.800
1924 
* NK 15 b og 19 Ia - 8 skilling Våpen 1867 og 4 skilling mørkfiolett Posthorn = 12 skilling - stemplet "Christiania 10.1.1876" på konvolutt sendt til Sheffield, England. Arkivbrett nede.  
800
950