2 skill 2

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1618 
YY Pen 4-blokk med full øvre høyre hjørnemarginal. (2.000.-).  
700
-
1619 
YY Velsentrert 4-blokk. (2.000.-).  
700
630
1620 
m Fullstemplet nær rettvendt "Christiania 20.4.1870" på velsentrert merke. Sjelden vakker.  
400
800
1621 
m Vannrett par med vakkert sentralt pakkepost-stempel "Christiania 14.III.96".  
500
2.000