Våpen 1863

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1601 
m NK 6/10 - komplett fargefrisk serie med meget pene stempler.  
2.000
3.300
1602 
m NK 6/10 - komplett serie i vannrette par. Pen kvalitet.  
1.500
1.350
1603 
" NK 7, 9 og 14 - 3 og 8 skilling Våpen 1863 samt 4 skilling Våpen 1867 stemplet "Porsgrund 6.4.1868" på lite brevstykke. NK 7 med meget god farge.  
1.000
-
1604 
* NK 2 og 10 - enkeltmerker 2 og 24 skilling = 26 skilling stemplet "Christiania 28.3.1868" på brevomslag sendt via Sandøsund og Paris til Bordeaux. Sideflapper mangler.  
1.500
1.500
1605 
* NK 6, 7 og 9 - enkeltmerker 2 og 3 skilling samt vannrett par 8 skilling = 21 skilling stemplet "Frederiksstad 8.7.1867" på utsøkt vakker liten konvolutt sendt rekommandert via Danmark til London. Et av de vakreste brevene fra 1863-utgaven som eksisterer. Attest: F.C.M.  
25.000
34.000
1606 
* NK 6, 7, 8 og 9 - 2, 3, 4 og 8 skilling = 17 skilling stemplet "Frederiksstad 27.5.1867" på pent lite brevomslag sendt til Harlingen, Holland. 2 skillingen med stor rift og skade fra før påklebing på brevet. Meget dekorativ 4-fargers frankering.  
1.200
1.400
1607 
* NK 6 og 8 - 2 og 4 skilling = 6 skilling stemplet "Christianssand 2.10.1865" på trykksak-omslag sendt til Egersund. Omslaget har inneholdt papirer for distribusjon i Egersund. Eneste 6-vektige trykksak med Våpen 1863 registrert i NK Postal.  
15.000
20.000
1608 
* NK 6 og 10 - enkeltmerker 2 og 24 skilling = 26 skilling - stemplet "Christianssund 18.9.1865" på brevomslag sendt via Sandøsund og Frankrike til Bilbao, Spania. Eneste registrerte i NK postal.  
1.500
1.600
1609 
* NK 7, 8, 9 og 12 - enkeltmerker 3 og 4 skilling samt loddrett par 8 skilling Våpen 1863 samt enkeltmerke 2 skilling Våpen 1867 = 25 skilling stemplet "Christiania 17.5.1867" på meget pent brevomslag sendt via Sandøsund og Kiel/Hamburg til Langnau, Sveits. Eneste brev med denne portokombinasjonen registrert i NK Postal.  
14.000
12.600
1610 
* NK 7, 8, 9 og 12 - enkeltmerker 3, 4 og 8 skilling Våpen 1863 og enkeltmerke 2 skilling Våpen 1867 = 17 skilling stemplet "Christiania 27.5.1867" på pent brevomslag sendt til Amsterdam.  
3.500
-
1611 
* NK 7 og 14 - enkeltmerke 3 skilling Våpen 1863 samt to loddrette par og enkeltmerke 4 skilling Våpen 1867 = 23 skilling stemplet "Arendal 10.1.1868" på meget pent helbrev sendt via Kiel/Hamburg til St. Brieux, Frankrike. Eneste brev med denne kombinasjonen registrert i NK Postal.  
7.000
9.500
1612 
" NK 10, 13 og 14 - vannrett par 24 skilling Våpen 1863 samt enkeltmerke 3 og 4 skilling Våpen 1867 = 55 skilling stemplet "Bergen 7.10.1870" på brevforside sendt til Gand, Belgia. Påskrevet "pr. Amicitia" og stemplet "Zeebrief Rotterdam 11.10.1870". Forsendelser til Belgia i skillingsperioden er uvanlige.  
10.000
-