4 skilling 1863

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1552 
YY Plate IIa - øvre halvark (50) med fulle marger på alle tre sider. Merkene er meget fargefriske og arkets merker er gjennomgående godt sentrerte. Arket har attest: F.C.M. og samtlige merker er signert av ham med blyant. Et fantastisk objekt som ikke har vært på markedet på mange ti-år. (525.000.-).  
150.000
270.000
1553 
m Rettvendt nær fullstemplet "Jupiter 20.5.1865" på velsentrert merke.  
500
900
1554 
" Merke på lite klipp med stor del av stempel "Nidelven 22.8.1865".  
300
-
1555 
* Enkeltmerke rettvendt nær fullstemplet "Hakon Jarl 20.4.1864" på helbrev datert Bergen og sendt til Stavanger. Noen tagger litt brune i kantene. Uvanlig objekt.  
6.000
-
1556 
m Fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
300
-
1557 
m Plate IIa - horisontal 6-blokk stemplet "Christiania 15.3.1865" - typer 8-7-8/6-5-6. Svak vannrett brekk gjennom de øvre merkene er knapt synlig fra forsiden. Fargefriskt og meget sjeldent objekt, og dette er en av de største enhetene som er registrert.  
5.000
-
1558 
m Plate Ia - "3-blokk" lettstemplet "Christiania" - typer 1-2/3.  
300
350
1559 
* Plate IIa - vannrett 4-stripe = 16 skilling vakkert stemplet "Horten 14.5.1865" på meget pent brevomslag sendt til Christiania. Attest: F.C.M.  
2.000
5.500
1560 
" Plate I - loddrett 3-stripe med typer 2-4-2 på lite brevstykke stemplet "Nordland 16.6.1864".  
500
950
1561 
* Vannrett par = 8 skilling stemplet "Christiania 6.7.1866" på meget pent brevomslag sendt til Kjøbenhavn.  
400
1.800
1562 
m Fem Visir-ark med ca. 200 merker samt 20 par. Hyggelig kvalitet og noen pene stempler innimellom. Merker fra både plate I og II.  
3.000
3.400
1563 
m Gammelt oppsett på gamle albumblader med håndskrevne annulleringer, fargete stempler og diverse varianter på 24 enkeltmerker, 23 vannrette par, 5 loddrette par samt vannrett 3-stripe. Spennende materiale fra både plate I og II.  
2.000
3.000
1564 
m To plansjer med totalt 70 merker.  
1.400
1.400
1565 
m " 10 merker med pene annulleringer. Blant annet håndskrevet "Asker" og "Skarnæs".  
800
1.800