2 skilling 1863

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1523 
Y Merke med god gummiering. Sentrert opp. (5.000.-).  
1.500
2.000
1524 
m Lett rettvendt fullstemplet "Bergen 2.4.1866" på pent merke.  
1.000
900
1525 
m Fullstemplet "Kvindherred 26.1.1867" på merke som er sentrert opp til venstre.  
800
850
1526 
m Krystall-klart fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost). Uvanlig vakkert avtrykk.  
500
950
1527 
m Omvendt fullstemplet nummer "364" (Christiania Bypost).  
500
475
1528 
m Omvendt fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
500
-
1529 
m Vannrett par rettvendt håndskrevet "Asker 23-8-65". Et utsøkt vakkert og uvanlig objekt.  
4.000
3.800
1530 
m Komplett typesett 1-4 i meget pen stemplet kvalitet. (7.400.-).  
2.000
2.500
1531 
* To loddrette par stemplet "Christiania 17.4.1867" på dobbeltvektig brevomslag sendt til Laurvig. To av merkene med mindre taggeanmerkninger grunnet perifer montering på brevet. Uvanlig objekt.  
3.000
-
1532 
* Vannrett 3-stripe stemplet "Christiania 25.9.1867" på pent brevomslag sendt til Stockholm. Høyre merke med liten tynnhet - antagelig fra før påsetting. Pent helhetsinntrykk. Attest: Aune.  
3.000
-
1533 
* Vannrett par pent sentralt rettvendt stemplet "Christiania 21.7.1868" på helbrev sendt til Grimstad.  
1.000
2.150