8 skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1487 
m Vakkert rettvendt fullstemplet dansk nummer "1" (Kjøbenhavn). Meget sjelden på dette merket.  
2.000
6.500
1488 
m Rettvendt nær fullstemplet "Stockholm 6.5.1867". Meget uvanlig objekt.  
5.000
13.000
1489 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Bergen 13.9.1859" (58A - type 3).  
250
-
1490 
m Diagonalt fullstemplet "Christiania 30.10.1862".  
250
225
1491 
m Fullstemplet nær rettvendt "Drammen 24.12.1858" på vakkert merke.  
400
360
1492 
m Litt tungt omvendt fullstemplet "Førde 10.7.1860".  
400
1.500
1493 
m Fullstemplet nær rettvendt "Hammerfest 29.2.1872" (type 58A). Meget sen bruk av dette merket.  
700
630
1494 
m Luksus-stemplet "Laurvig 25.3.1861" på pent merke.  
750
675
1495 
m Luksus-stemplet nummer "25" (Bergen)på pent merke.  
500
-
1496 
" Vannrett 4-stripe på lite brevstykke hvor hvert merke er vakkert luksus-stemplet nummer "48" (Drammen). Et dekorativt objekt.  
1.200
1.200
1497 
m Luksus-stemplet nummer "52" (Egersund) på pent merke.  
750
1.200
1498 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "100" (Hammerfest) på pent merke.  
1.000
900
1499 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "169" (Langesund).  
400
350
1500 
m Albumside med 10 pene enkeltmerker og vannrett par som viser nyanser opp til kraftig vinrød farge inkludert to merker med "abklatsch".  
1.200
1.400
1501 
m Vannrett par luksus-stemplet "Dampskibet Bergen 24/11-1860" (dato håndskrevet). Attest: R.P.S. Et aldeles praktfullt objekt !  
5.000
10.500
1502 
m Pent merke med del av "Dampskibet Bergen".  
300
-
1503 
m Vakkert rettvendt nær fullstemplet "Jupiter 18.8.1861" på merke med svak vannrett brekk.  
500
750
1504 
* Enkeltmerke stemplet nummer "197" (Mandal) på brevomslag sidestemplet "Mandal 28.11.1857" og adressert til Christinestad, Finland. Brevet er frankert som et vanlig brev til Sverige, idet man har forvekslet stedsnavnet med Christianstad i Sverige. Brevet er ankomst-stemplet "Christianstad 10.12.1857" på baksiden, men er deretter returnert til Mandal, påsatt nytt avgangs-stempel "Mandal 19.12.1875" og sendt til Finland. Nå er brevet behandlet som et ubetalt brev, påtegnet "19 3/4" (kopek) svensk transittporto, "10" (kopek) finsk porto og "Løsen 29 3/4 kopek" (samlet porto å betale for mottaker). Brevet er transitt-stemplet "Stockholm 29 DES. 57" på baksiden fra siste turen til Finland. Et meget spennende, og ikke tidligere registrert posthistorisk objekt med utførlig attest fra Finn Aune.  
60.000
-
1505 
* Enkeltmerke luksus-stemplet "Bergen 19.3.1861" på meget pen komplett trykksak sendt via Hamburg til Valencia, Spania. Påskrevet "1 1/2" med rødblyant.  
20.000
-
1506 
* Enkeltmerke stemplet "Bergen 13.5.1862" på komplett trykksak sendt via Hamburg til Barcelona, Spania. Påstemplet portostempel "10 1/2".  
15.000
13.500
1507 
* Vannrett 4-stripe = 32 skilling stemplet "Bergen 18.1.1861" på meget pent brevomslag sendt via Sandøsund og Hamburg til Amsterdam, Nederland.  
4.000
4.400
1508 
* Enkeltmerke stemplet "Christiania 1.10.1862" på meget pent dobbeltvektig rekommandert brevomslag sendt til Skien.  
1.200
-