4 skilling Oscar - nummerstempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1416 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "15" (Asker - 6 pkt.). Dette stempelet er mye mer sjeldent enn graderingen tilsier. Attest.  
1.500
6.000
1417 
m Velsentrert merke nær luksus-stemplet nummer "25" (Bergen).  
200
250
1418 
m Luksus-stemplet nummer "94" (Grue - 5 pkt.) på pent merke.  
500
500
1419 
m Fullstemplet nummer "120" (Hof i Solør - 8 pkt.).  
400
400
1420 
m Rettvendt fullstemplet nummer "137" (Ibestad).  
300
300
1421 
m Fullstemplet nær rettvendt blå nummer "152" (Kjøllefjord).  
300
550
1422 
m Velsentrert merke meget pent fullstemplet nummer "172" (Laurvig).  
200
250
1423 
m Fullstemplet nummer "205" (Modum - 5 pkt.).  
300
400
1424 
m Nær rettvendt fullstemplet nummer "213" (Namsos).  
300
-
1425 
m Sidevendt fullstemplet nummer "216" (Nordland - 6 pkt.). Også merke fullstemplet svart "Nordland 3.7.1861".  
400
600
1426 
m To innstikk-kort med 22 merker med forskjellige nummerstempler samt 3 merker med blekk-annulleringer. Fem av merkene er med attester fra Finn Aune.  
1.500
1.350
1427 
m To plansjer med 47 merker med nummerstempler. Noe varierende kvalitet. Besikt.  
1.500
1.700
1428 
m Innstikk-kort med 14 merker med nummerstempler. Ti av disse er på 4 skilling Oscar. Blant annet nummer "165" (Kvindherred). Varierende kvalitet.  
400
475