4 skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1402 
m Meget vakkert luksus-stemplet dansk nummerstempel "1" (Kjøbenhavn).  
1.000
900
1403 
m Rettvendt fullstemplet dansk/tysk nummerstempel "2" (Hamburg). Meget sjelden.  
1.000
3.800
1404 
m Nær fullstemplet dansk nummerstempel "112" (Sæby). Sjelden.  
1.000
1.000
1405 
" NK 4 c - vannrett 4-stripe i melkeblå nyanse med pene rettvendte stempler "Vadsø 23.9.1862" på lite brevstykke. En meget uvanlig enhet.  
4.000
6.500
1406 
m Fem merker med pene stempler "Elverum" og "Hammerfest" samt nummerstemplene "25", "180" og "210".  
300
400
1407 
m Seks merker inkludert rist-stempel og engelsk nummerstempel "383" (Hull).  
600
-
1408 
m Komplett rekonstruksjon bestående av 100 merker oppsatt på 4 album-ark.  
2.000
1.800
1409 
m Påbegynt rekonstruksjon med 87 merker i pen kvalitet.  
1.500
1.700
1410 
* NK 4 c - to enkeltmerker i melkeblå nyanse - hvert merke vakkert fullstemplet "Vadsø 29.1.1857" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
2.000
3.200
1411 
* Vannrett 4-stripe = 16 skilling stemplet nummer "127" på meget pent brevomslag sidestemplet "Horten 7.9.1858" og "Frederikshavn 8.9.1858" sendt til Hjørring, Danmark. Svak loddrett brekk berører ikke merkene. Brevet er overfrankert med 1 skilling.  
3.000
-
1412 
* Enkeltmerke stemplet "Arendal 14.10.1861" på lite helbrev sidestemplet rødt "Christiania Bypost 16.10.1861" sendt til Christiania. Brevets innhold er et praktfullt "blondebrev". Meget uvanlig.  
2.000
9.000
1413 
" Stort brevklipp med enkeltmerke, par, 3-stripe og 5-stripe = 44 skilling vakkert fullstemplet nummer "25" (Bergen). Klippet er fra en del av en forsendelse til Valencia, Spania. Meget dekorativt objekt.  
2.000
1.800
1414 
* Påbegynt rekonstruksjon på brev bestående av 57 brevomslag og 31 brev-forsider pent montert på albumark.  
2.000
6.500
1415 
* Syv pene innenlandsbrev frankert med 4 skilling Oscar.  
500
1.200