3 skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1376 
Y Meget fargefriskt vakkert merke med god sentrering. (2.600.-).  
1.000
1.400
1377 
Y Letthengslet velsentrert 4-blokk med god farge. Attest: Finn Aune.  
6.000
5.400
1378 
m Vakkert fullstemplet "Aasgaardsstrand 22.7.1861".  
700
900
1379 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Bergen 4.5.1859" (type 58A) på velsentrert merke.  
400
360
1380 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Bergen 10.8.1861" (type 48A) på velsentrert merke.  
300
270
1381 
m 4-blokk med fire velplasserte stempler "Tromsø 8.3.1865".  
3.000
3.300
1382 
m 4-blokk med god farge stemplet "Christiania". Vannrett brekk gjennom nedre par.  
1.000
900
1383 
m Luksus-stemplet "Drammen 16.2.1860".  
500
900
1384 
m Tre pene vannrette par.  
1.000
-
1385 
" Meget fargefrisk vannrett 3-stripe på lite brevstykke med pent plasserte nummerstempler "25" (Bergen).  
800
720
1386 
m Fargefrisk loddrett 4-stripe stemplet "Sandøsund 27.10.1863". Arkposisjon A 12/17/22-C 2.  
800
-
1387 
m Fargefrisk loddrett 5-stripe stemplet nummer "42" (Christiania) fra arkposisjon C 3/8/13/18/23.  
1.200
1.080
1388 
m Vakkert fullstemplet nummer "182" (Lillesand) på velsentrert merke.  
300
2.600
1389 
m Fargefriskt merke med sentralt 11-strek rist-stempel.  
500
450
1390 
m Fargefriskt vannrett par med to pene blekk-kryss.  
600
-
1391 
m NK 3 og 5 - 3 og 8 skilling - to enkeltmerker med del av stempel "Dampskibet Bergen".  
500
-
1392 
m To enkeltmerker med store deler av stempel "Hakon Jarl" i svart og blått.  
800
750
1393 
m Enkeltmerke rettvendt håndskrevet "Æger 19/5". Meget sjelden.  
1.500
1.350
1394 
" Loddrett trestripe stemplet engelsk nummer "383" (Hull) på brevstykke. Dekorativ.  
2.000
2.300
1395 
m Vannrett par stemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
500
-
1396 
m Omvendt nær fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
400
360
1397 
" Vannrett 3-stripe = 9 skilling stemplet "Arendal 22.6.1866" på brevforside sendt med privat skip til Hull og derfra videre til Ramsey, Isle of Man. Brevet er delvis betalt og følgelig påstemplet "4" pence som ble betalt av mottaker. Et meget uvanlig objekt til en uvanlig destinasjon.  
8.000
10.500
1398 
* Vannrett trestripe = 9 skilling stemplet engelsk nummer "383" (Hull) på ufullstendig brevomslag sendt fra Arendal via Liverpool til Ramsey, Isle of Man. Transittstemplet "Hull Ship-Letter JY 30 66" på forsiden og påtegnet (Damp)skibet "Bertha".  
6.000
10.500
1399 
* Fargefrisk 4-blokk = 12 skilling stemplet "Christiania 31.5.1861" på meget pent brevomslag sendt til Kjøbenhavn. Ankomst-stemplet "København 2.6.1861" på baksiden. Utgnidd arkivbrekk gjennom øvre par skjemmer lite.  
6.000
-
1400 
* Vannrett 5-stripe = 15 skilling stemplet "Christiania 23.8.1859" på pen liten konvolutt sendt til Roskilde, Danmark. Dekorativt objekt.  
3.000
2.700
1401 
* Meget fargefriskt vannrett par = 6 skilling stemplet "Throndhjem 30.1.1867" på meget pen liten konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
3.000
2.700