2 skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1351 
Y Meget vakkert merke som har en nær usynlig hengsleskygge i øvre kant. Nærmere postfrisk kommer man ikke. (5.000.-).  
2.000
3.000
1352 
Y Vannrett par med liten hengslerest i overkant. Sentrert opp til venstre. (10.000.-).  
5.000
4.500
1353 
m Luksus-stemplet "Aasgaardsstrand 17.6.1864".  
1.000
900
1354 
m Luksus-stemplet svart "Christiania 2.3.1859" på pent merke.  
1.000
-
1355 
m Luksus-stemplet "Drammen 14.6.1864" på velsentrert merke.  
1.000
900
1356 
m Vakkert fullstemplet nær rettvendt "Drammen 15.3.1862".  
600
540
1357 
m Vakkert fullstemplet nær rettvendt "Tjømø 23.9.1864" på merke med liten del av annet stempel i venstre kant.  
1.000
-
1358 
m Luksus-stemplet "Trondhjem 14.9.1860" på velsentrert merke. Vakkert!  
1.000
1.600
1359 
m Merke med belgisk nummerstempel "30". Uvanlig.  
2.000
5.500
1360 
m Omvendt fullstemplet nummer "44" (Christianssund) på pent merke.  
400
360
1361 
m Pent fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
400
-
1362 
m Nær fullstemplet nummer "70" (Flaa). Sjelden.  
1.000
5.000
1363 
m Luksus-stemplet nummer "100" (Hammerfest) på prima merke. Utsøkt vakker!  
1.500
2.200
1364 
m Luksus-stemplet svart nummer "253" (Sandefjord) på prima merke.  
1.000
1.045
1365 
m Fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull).  
800
1.500
1366 
m Enkeltmerke med stor del av meget sjelden håndskrevet skips-annullering "Gan(ger) Rolf".  
1.500
4.000
1367 
m Pent merke med del av skips-stempel "Nidelven".  
500
900
1368 
* To vannrette par (som har vært en 4-stripe) = 8 skilling stemplet "Frederiksstad 5.1.1863" på meget vakkert rekommandert brevomslag sendt til Christiania. En uvanlig forsendelse som ikke er registrert i NK Postal.  
12.000
26.000
1369 
* Vannrett par stemplet blå nummer "42" på meget vakker "Zier-brief" konvolutt sidestemplet blå "Christiania 11.10.1857" og rødt "Christiania Bypost 11.10.1857" sendt til Hamar. Et vakkert og uvanlig objekt.  
4.000
3.600
1370 
* Enkeltmerke fullstemplet nær rettvendt nummer "364" på helbrev sidestemplet "Christiania Bypost 6.6.1858" sendt lokalt.  
800
720
1371 
* Enkeltmerke vakkert sidevendt fullstemplet nummer "364" på helbrev sidestemplet rødt "Christiania Bypost 25.8.1858" sendt lokalt.  
600
750
1372 
m To pene lettstemplete vannrette par.  
1.200
-
1373 
m Fem pene merker med blå nummer og steds-stempler.  
1.000
-
1374 
m Ti pene merker som viser de forskjellige stempel og annulleringstyper som forekommer på 2 skilling. Blant annet blekk-kryss og rist-stempel.  
2.000
2.700
1375 
m Ti pene merker oppsatt etter nyanser fra lys gul til brunaktig gul.  
1.500
1.500