Blekk-annulleringer

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1331 
m Vakkert rettvendt håndskrevet nummer "242" (Ringsager) på pent merke.  
3.000
2.700
1332 
m Vakkert loddrett håndskrevet "Aurdal 22/6" på merke med gode marger alle sider. Lite synlig gjenlimt rift i øvre høyre hjørne.  
1.000
1.600
1333 
m Vakkert rettvendt håndskrevet "Biri 20/3-56" på bredrandet merke. Nær usynlig gjenlimt rift i venstre kant. Attest F.C.M.  
1.000
1.600
1334 
m Diagonalt håndskrevet "Jernbanen 2/8" på merke med smale marger. Attest fra F.C.M. sier at øvre høyre halvdel av merket har vært utsatt for en eller annen væske - muligens kaffe.  
1.500
1.600
1335 
m Smalrandet merke med håndskrevet annullering "...anen...56", som er håndskriften til Poul Rasmussen, postekspeditør på Mjøsa og Hovedjernbanen (del av annullering "Jernbanen...1856". Meget sjelden annullering. Attest.  
2.000
2.200
1336 
m Loddrett håndskrevet "Melhuus 16/6-56" på merke med meget gode marger på tre sider. Smal oppe og lite "gnur" på skjoldet.  
1.000
-
1337 
* Bredrandet vakkert merke med blekk-kryss på brevomslag sendt til Støver pr. Bodø med håndskrevet påtegning "Størd 25/9". Vakkert objekt.  
2.500
4.000
1338 
m Bredrandet merke med pent blekk-kryss. Attest: F.C.M.  
800
750
1339 
m Merke med 7 diagonale blekk-streker. Gode marger.  
800
950
1340 
m Bredrandet merke med tre loddrette og tre vannrette kryssende blekk-streker.  
1.000
950