Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1240 
* Portofritt trykksak-sirkulære stemplet blått "Christiania 1.1.1855" - dagen for utgivelsen av Norges første frimerke - sendt til Drangedal.  
500
600
1241 
* Svart "Christianssand 14.4.1856" på ubetalt helbrev påskrevet "pr. Nordstjernen via Hamburg" sendt via Hamburg og Paris til Bordeaux. Satt i porto med påstemplet "9" decimer.  
400
900
1242 
* Ubetalt helbrev stemplet "Altona Bahnhof 7.2" (1860) sendt via Svinesund til Mandal med påtegnet portotall "18" med rødblyant.  
500
450
1243 
* Portofritt brevomslag brukt to ganger - såkalt vendebrev - stemplet "Christiania 19.1.1860" og "Asker 21.1.1860". Brukt av sognepresten for å spare utgifter.  
300
300
1244 
* To frimerkeløse helbrev sendt fra Christiania via Hamburg til Arnheim, Holland i 1860. Det ene påtegnet portotall "6" (sommer-tariff) og det andre "6 1/2" (vinter-tariff).  
500
650
1245 
* Helbrev stemplet svart "Brevig 4.11.1861" sendt via "Svinesund 6.11.1864" og Hamburg til Arnheim, Holland med diverse portopåtegninger.  
700
750
1246 
* Portofritt helbrev med håndskrevet påtegning "Romedal 8/11" og "9/11-61" sendt til Stange.  
250
-
1247 
* Helbrev datert Bergen 10. desember 1862 påstemplet svart "FRANCO" i ramme, "P.D", rødt "Amsterdam 18.12.62" og sendt til Genes, Italia.  
1.000
1.300
1248 
* Helbrev stemplet "Christiania 14.5.1864", påskrevet "pr. St. Olaf via Hamburg" sendt via Hamburg til Arnheim, Holland. God stempel og portodokumentasjon.  
1.000
900
1249 
* Helbrev datert Christiania 27. september 1864 stemplet "Sandøsund 27.9.1864" og sendt via Lbeck til Arnheim, Holland med flere portopåtegninger.  
500
1.600
1250 
* Helbrev stemplet blått "Christiania 10.12.1864" sendt via "Svinesund 11.12.1864" og Hamburg til Arnheim, Holland med diverse portopåtegninger.  
500
550
1251 
* Meget pen frimerkeløs konvolutt stemplet "Lærdal 17.8.1865", transitt-stemplet "Bergen 22.8.1865" og sendt via Hamburg til Dordrecht, Holland. Påskrevet "franco 24" og " 2 3/4".  
800
1.300
1252 
* Meget pen frimerkeløs konvolutt stemplet svart "Christianssand 9.6.1865" og sendt via Hamburg til Dordrecht, Holland. Påskrevet portotall "60" og "6".  
800
850
1253 
* Brevomslag stemplet svart "Frederiksstad 25.9.1865" og sendt via Lbeck til Purmerende, Holland. Påført diverse portopåtegninger og stemplet "22 1/3" i blå sirkel. Dette meget sjeldne stempelet viser norsk porto er 17 danske skilling, 5 1/3 dansk skilling er dansk transitt-porto og Preussen skal da betale til Danmark de anførte 22 1/3 skilling ifølge konvensjonen av 1.8.1865. Meget uvanlig objekt.  
10.000
9.000
1254 
* Meget pent frimerkeløst helbrev stemplet "Mandal 12.8.1866" sendt via Sandøsund og Lbeck til Amsterdam, Holland med diverse portopåtegninger. På baksiden også blått "5.a.P." i ramme.  
500
850
1255 
* Meget pent frimerkeløst brevomslag stemplet "Sandefjord 8.11.1866" sendt via Christiania og Lbeck til Purmerende, Holland med diverse portopåtegninger. På baksiden også blått "5.a.P." i ramme.  
500
600
1256 
* Ubetalt frimerkeløst helbrev stemplet "Christiania 5.12.1868" sendt til Arnheim med portopåtegninger og transitt-stempler.  
300
-
1257 
* Helbrev stemplet svart "Christiania 22.3.1866" sendt via Lbeck til Arnheim, Holland. På baksiden blant annet stemplet blå "5.a.P" i ramme. Mange portopåtegninger på framsiden.  
700
630
1258 
* Dekorativt helbrev datert Amsterdam 29. mai 1866 forsynt med en mengde portopåtegninger og sendt til Tønsberg, Norge.  
700
1.600
1259 
* Helbrev datert Christiania 23. juli 1866 sendt via Sandøsund og Lbeck til Bordeaux. Påstemplet blant annet "5.a.P" og "P.41" i rammer og portotall "28" decimer å betale for mottaker.  
1.200
-
1260 
* Helbrev stemplet "Drammen 24.11.1866" sendt til Røraas. "Fr" er strøket over og brevet er påført portostempel "5" og påtegnet "Ubetalt Kassebrev".  
200
850
1261 
* Brevomslag stemplet "Christianssand 7.9.1870" påskrevet "pr. Scotia" og sendt via London og Edinburgh til Rouen, Frankrike. Brevet også stemplet "Ship Letter" i ramme og portopåstemplet "G.B. 1 F 60 C".  
400
4.000
1262 
* Unpaid cover cancelled "Christianssand 14.9.1870" sent to Bordeaux, forwarded by a contracted vessel to L, documented by the mark "SHIP-LETTER" in frame. The cover is sent via "Edinburgh 17.9" and "London 19.9" marked on the back. Three light markings on the front shows accountancy "GB/1F60C" in frame, "10" dec.s and "ANGL.AMB-CALAIS". The French ship which delivered the letter to the p.o. in Christianssand marked the cover "SERVICE DE LA FLOTTE/AVISO LE DE'estrees" and in manuscript on the back "VU: l'officier d'elegue/E.A.Eschausie r" with the "eagle" mark legitimating the postage fee. By sending the letter via Great Britain the postage free was out of effect and thus charged 10 decimes postage due by delivery. During the Franco-Prussian war in 1870 the war soldiers in the Army and the Navy got the benefit of free postage. To legitimate this the letters had to be signed by the officer in charge and marked with the ships stamp. Very rare cover from the Franco-Prussian War.  
15.000
-
1263 
* Svart "Stavanger 24.5.1871" på ubetalt konvolutt sendt direkte med skip til Hamburg, via Moskva til Taganrog i Russland. Transittstemplet "Hmrfst A. Hmbrg 26.5.1871". 12 Silbergroschen utgjør norsk og preussisk porto som tilsvarer 44 kopek, intern porto er 10 kopek x 2 (dobbel) = totalporto "64" kopek som er notert på baksiden.  
2.000
1.900
1264 
* Fire portofrie brev 1856/1875 stemplet "Molde", "Lillehammer", "Hamar" og "Surendal" - alle med dekorative Amtmands-stempler på baksiden.  
200
275
1265 
* Tre pene brevomslag med stempler "Nordland" type 1, 2 og 3 i 1855 og 1859.  
300
2.300
1266 
* To portofrie helbrev med håndskrevne påtegninger "Bremnæs 14/5-70" og "Bjerkager 21/11" (1852).  
300
400