Frimerkeløse brev til Norge

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1228 
* Helbrev fra Generalpost Direktionen i Kjøbenhavn, datert 7. desember 1813 og sendt til Frederiksværn. Påskrevet "K.T" og "Duplikat" på forsiden og karteringspåskrift "2" på baksiden.  
2.000
4.400
1229 
* Helbrev datert Altona 12. januar 1830 påtegnet "fco Hbg.", påskrevet porto "348" i øvre høyre hjørne og sendt til Mandal, Norge.  
500
-
1230 
* Helbrev datert Amsterdam 7. mai 1833 sendt "franco Hamburg" til Frederiksstad.  
1.000
1.200
1231 
* Helbrev stemplet "K.D.P.A. Altona 3.11.37" sendt til Mandal, Norge.  
500
450
1232 
* Helbrev stemplet "Meppel 20.6" (1846) påstemplet "FRANCO HAMBURG" og sendt til Drammen, Norge. God stempel og portodokumentasjon.  
700
630
1233 
* Brevomslag fra 1850 antagelig avsendt fra England via Belgia og Tyskland til Arendal, Norge med mange påtegninger og stempler.  
500
3.600
1234 
* Brevomslag stemplet "Amsterdam 20.12.1851" sendt via Hamburg og Helsingør med påtegning "Portofri Sag" til Christiania. Brevet er sendt fra Konsulatet og påstemplet sjeldent "fr. Hbg." i ramme.  
1.500
-
1235 
* Helbrev datert Stoughton, Wisconsin 14. januar 1853 sendt med skipet "Arabia" (Cunard Line) i "Closed Mail" via New York, Aachen og Hamburg til Skien, Norge. Porto å betale i Skien er notert med "60" skilling. Rik stempel og portoflora.  
2.000
1.800
1236 
* Brevomslag sendt fra Tyskland til Christiania i 1853 påstemplet blant annet "3 1/2 Groschen" - uvanlig å finne på brev til Norge.  
800
750
1237 
* Kapteinsbrev datert Newcastle 28. april 1856 påskrevet "per Sophie Kong Captn. N.A.Knudsen" og adressert til Flekkefjord.  
300
270
1238 
* Brevomslag sendt fra det norske konsulatet i Aalborg, stemplet "Aalborg 11.4.1856" og "Frederikshavn 12.4.1856" sendt med skip til Christiania.  
500
500
1239 
* Frimerkeløst helbrev stemplet "Falmouth MY 22 72" sendt via London og Christiania til Christianssund. Påført rødt portotall "10" og stemplet "4 d".  
400
440