Brevpartier/Cover lots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1072 
* KRISTIANSSAND KOMMUNE - samling ca. 700 forsendelser brukt på de forskjellige stedene i kommunen oppsatt i 8 ringpermer. Her forefinnes forsendelser fra pre-frim til moderne. Inkludert et par skillingsbrev, ca. 60 forskjellige maskinstempler, K.P.H. "Aukland" og noen hjelpestempler. Gjennomsyn anbefales.  
3.000
6.500
1073 
* 60 bruksbrev fra perioden 1925 til 1956 - alle sendt ekspress med "Express" etiketter og alle er sendt til utlandet. Mange er sendt luftpost og en stor andel er sensurert. Et spennende parti.  
2.000
6.500
1074 
* Samling i album med ca. 120 brev fra skilling til 1941. Flere bedre innslag.  
2.000
6.500
1075 
* FARSUND KOMMUNE - samling drøyt 200 forsendelser brukt på de forskjellige stedene i kommunen oppsatt i 3 ringpermer. Her forefinnes forsendelser fra pre-frim til moderne. Inkludert også K.P.H. D/S "Lyngdal" og M/B "Farøy". Gjennomsyn anbefales.  
2.000
4.000
1076 
* ASKER - delvis utstillingsmontert samling med 42 brev, kort og klipp med håndskrevne annulleringer og stempler fra postkontoret i perioden 1853 til moderne.  
2.000
-
1077 
* 28 Porto-kart frankert med T-stemplete Posthorn og Løvemerker. Noen er også forsynt med stempler fra reisende ekspedisjoner. Uvanlig utbud.  
1.500
3.600
1078 
* Fem brev frankert med Oscar skillingsmerker. Blant annet rekommandert brevomslag til London med 6 x 8 skilling Oscar hvor et merke mangler.  
1.500
-
1079 
* ASKER - delvis utstillingsmontert samling med 55 brev, kort og klipp med stempler fra postkontoret i perioden 1883 til ca. 1950.  
1.000
-
1080 
* 14 sensurert konvolutter fra siste verdenskrig inkludert noen stemplet "Field Post Office". Også 6 FDC fra 1950-tallet.  
1.000
900
1081 
* Skoeske med 500 følgebrev fra ca. 1905 til 1944. Også 600 kort fra H7-lotteriet frankert med Nasjonalhjelpen 1946. Stor stempelvariasjon.  
1.000
4.200
1082 
* Drøyt 200 brev fra skilling Posthorn til ca. 1950 i tykk ringperm. Varierende kvalitet.  
1.000
3.000
1083 
* Samling drøyt 250 brev fra 1855 til ca. 1960 i fire flotte Leuchtturm-album med kassetter. Blant annet 15 skillingsbrev samt endel helsaker, sensur og banko-brev.  
1.000
3.600
1084 
* Eske med 8 album med brev, kort, helsaker og særstempler. To av albumene inneholder eldre og nyere bruksbrev med stempler fra Indre Hardanger.  
1.000
2.860
1085 
* 25 forsendelser med stempler fra reisende skipspost-ekspedisjoner. Inkludert også brev med håndskrevet påtegning "Vøringen" (1904), linjestempel "Jonas Lie" (1903) og kort med ovalt ""Nordkapp Kong Harald 8. juli 1906"  
1.000
3.600
1086 
* Eske med noen hundre filatelistiske brev med forskjellige stempler fra hele landet på 1980 og 1990-tallet. Også en god del rekommanderte sendinger fra 1960-tallet og liten bunke FDC.  
1.000
11.000
1087 
* Mer enn 100 forsendelser med KPH-stempler fra hele landet. De fleste er forskjellige.  
1.000
2.000
1088 
* Eske med mange hundre etterkrigs bruksbrev. Stor variasjon.  
1.000
1.400
1089 
* Stor eske med mange hundre brev av mangeartet opprinnelse. Stor variasjon.  
1.000
4.000
1090 
* Skoeske med FDC, førsteflyvninger og særstempler fra ca. 1940 til 1980.  
1.000
2.000
1091 
* 10 brev frankert med blå 4-skillinger samt 10 frimerkeløse forsendelser. De fleste med håndskrevne påtegninger.  
1.000
5.500
1092 
* " Blå skillinger - 4 brevomslag og 5 brevforsider med forskjellige stempler på 4 skilling Oscar. Blant annet "Merager" og "Gjæsvær" på brevomslag. Også 6 brevomslag frankert med 4 skilling 1863 og 1867.  
1.000
2.700
1093 
* 35 forsendelser med blant annet stempler "Fra Tog", "Fra Skib", fire bruksbrev sendt til Hellas 1929, antikvabrev og 10 dekorative følgebrev sendt til Sverige på 1950-tallet.  
1.000
2.800
1094 
* Eske med noen hundre brev og kort av mangeartet opprinnelse - mest Norge. Inkludert er også 30 forskjellige "Signaturbrev".  
1.000
3.000
1095 
* 22 konvolutter frankert med V-merker. De fleste er sensurerte og alle er sendt til utlandet - mange til Sveits og Italia. Også innenlandskonvolutt frankert med 5-stripe NK 301 - Quisling 1-2-1942.  
1.000
1.900
1096 
* Eske med mange hundre bruksbrev fra ca. 1890 til nyere. Stor variasjon.  
1.000
3.800
1097 
* Eske med mange hundre mest rekommanderte og bankobrev fra 1940 og 1950-tallet. God stempelvariasjon.  
1.000
11.500
1098 
* Eske med noen hundre brev. Stor variasjon.  
1.000
4.600
1099 
* 25 frimerkeløse forsendelser 1855/1866. Både innenlandsbrev og brev sendt til Norge. Flere med håndskrevne stedsnavn og påtegninger.  
1.000
4.200
1100 
* Spennende sko-eske med mest sensurbrev fra siste verdenskrig. En god del til og fra Norge, men også noe utenlandsk sensur. Bør gjennomgås nøye.  
1.000
2.800
1101 
* Spennende eske med noen hundre bruksbrev fra ca. 1900 til 1950. Mange sendt til utlandet.  
1.000
3.000
1102 
* Ca. 100 bruksbrev fra perioden 1930/1955. Endel rekommanderte sendinger og endel skipspostrelaterte forsendelser.  
1.000
2.000
1103 
* 11 pene brev med steds-stempler eller blekk-kryss frankert med 4 skilling 1863. I tillegg brev med NK 4 og to brev med NK 14.  
1.000
2.800
1104 
* Samling i album med 129 brev med førsteflyvninger fra 1930 til 1989.  
1.000
900
1105 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - 20 brev. De fleste sendt til samme adressat i Aasgaardsstrand.  
1.000
900
1106 
* Samling i album med ca. 100 brev fra perioden 1941 til 1949. Både bruksbrev og FDC.  
1.000
2.400
1107 
* Eske med over 200 ufrankerte feltpostbrev og "Portofreie Dienstsache" fra siste verdenskrig. Bør sjekkes.  
1.000
3.000
1108 
* Spennende plasteske med noen hundre bruksbrev fra ca. 1900 til 1950. De fleste er sendt til utlandet.  
1.000
6.000
1109 
* Album med 27 frimerkeløse brev fra 1814 til 1913. Blant annet prefrimbrev fra Arendal, Christiania og Frederikshald sendt til utlandet.  
1.000
1.600
1110 
* Arkiv med drøyt 200 frimerkeløse helbrev sendt til Rægefjord ca. 1858/1870. Blandet kvalitet.  
1.000
950
1111 
* 31 sensurerte bruksbrev sendt til utlandet. Mange er sendt til Sveits. Stor variasjon i frankeringer og sensur.  
1.000
3.200
1112 
* Stor eske med mange hundre bruksbrev av mangeartet opprinnelse. De fleste fra 1900-tallet.  
1.000
5.150
1113 
* Eske med noen hundre FDC og bruksbrev til ca. 1980. Blant annet FDC Legion og Olav kronemerker.  
1.000
900
1114 
* Stor eske med noen hundre bruksbrev av mangeartet opprinnelse fra frimerkeløse til ca. 1950.  
1.000
3.800
1115 
* To brevalbum med drøyt 300 norske brev av mangeartet opprinnelse. Mange sendt til utlandet.  
1.000
2.200
1116 
* Eske med flere hundre brev av mangeartet opprinnelse.  
1.000
3.600
1117 
* Arkiv med 285 frimerkeløse helbrev sendt til Rægefjord ca. 1858/1875. Mange med stemplete eller håndskrevne portotall "5".  
1.000
950
1118 
* Eske med ca. 1400 brev, kort og følgebrev. Det meste er fra før 1960. Blant annet endel sensur.  
1.000
7.500
1119 
* Eske med brev og postkort inkludert noe sensurpost. Også endel eldre papirer, deriblant "Reglement for opptakelse som frivillig i Waffen-SS (Rgt.Nordland)".  
800
1.300
1120 
* 7 sensurerte konvolutter sendt til utlandet. Alle med NK 293 - Hvit V - i kombinasjoner med andre merker.  
700
900
1121 
* 175 brev og kort med stempler fra reisende ekspedisjoner. Det meste er fra perioden 1900 til 1960.  
700
2.200
1122 
* 27 helbrev alle stemplet "Flekkefjord" i perioden 1858/1865 sendt til Rægefjord. Noen med stemplete og håndskrevne portotall "5".  
700
3.000
1123 
* Korrespondanse med ca. 50 brev 1925/35 sendt til firma i Oslo fra diverse land som Tyrkia, Hellas, Romania, England og Danmark. Besikt.  
600
900
1124 
* Banankasse med mangfoldige hundre nyere brev, særstempler, utstillingskort m.m. Hovedsakelig fra Norge.  
500
950
1125 
* Eske med noen hundre brev sent til Norge av mangeartet opprinnelse inkludert endel fra Japan fra 1950-tallet.  
500
1.100
1126 
* 18 konvolutter og enheter sendt med feltpost i Norge 1941/1945. To av konvoluttene er med rek.sedler og alle er med analyse og beskrivelser.  
500
600
1127 
* " 8 konvolutter samt noen klipp med stempler "Fra Tog", "Fra Skib" og "Fra Landpostr.". Også militært tjenestekort stemplet "Fra rute nr. 15" i 1927.  
500
550
1128 
* Eske med mange hundre bruksbrev fra mange land.  
500
600
1129 
* Eske med mange hundre brev og postkort av mangeartet opprinnelse. Mange nyere brev med luksus-stempler.  
500
550
1130 
YY m * Eske med mange hundre forsendelser - både eldre og nyere. Norge og utland. Også litt frimerker.  
500
1.800
1131 
* Skoeske med bruksbrev mest fra 1940-tallet.  
500
1.300
1132 
* 24 bruksbrev frankert med tjenestemerker 1935/1970. De fleste er sendt rekommandert eller verdipost.  
500
1.000
1133 
* Skoeske med brev og oppfrankerte helsaker. Mye til H7-lotteriet. God stempelvariasjon.  
500
2.500
1134 
* 16 portobelagte postkort til og fra Norge. Varierende kvalitet.  
500
-
1135 
YY m * Stor eske med mange hundre hovedsakelig nyere bruksbrev samt noe dubletter utland. Også noen Postens Samlersett.  
300
350
1136 
* Liten bunke følgebrev og postoppkravsblanketter frankert med antikvamerker samt noen brev og postkort.  
300
750