Samlinger og lots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1000 
m Praktfull og på det nærmeste komplett samling til 2000 i to Davo-album med lommer. Mangler kun noen få rimelige merker etter 1990. Samlingen inneholder et stort antall merker med prakt/lux-stempler og er av en kvalitet man svært sjelden ser frembudt. Et grundig gjennomsyn er virkelig påkrevet.  
40.000
96.000
1001 
YY m Meget ryddig lageroppsett fra skilling til 2012 i 4 tykke innstikkbøker. Lageret er tynt i starten, men er jevnt og bra belagt med postfriske og stemplete merker i prima kvalitet fra ca. 1940 og utover. Bare den pålydende verdi fra 1976 til 2012 utgjør ca. 35.000.-. Vi anbefaler et gjennomsyn.  
16.000
18.500
1002 
m NK 96/329 - meget ryddig og omfattende handlerlager i 5 visirpermer. Totalt over 20.000 merker med kun få manglende hovednummer. Blant annet NK 124 x 203, NK 182/183 x 11, NK 272 x 1 og 292 x 4. Det aller meste er i pen rundstemplet kvalitet. Liste medfølger. Oppgitt katalogverdi: 244.500.-.  
12.000
24.000
1003 
m NK 330/1524 - meget ryddig og omfattende handlerlager i 18 visirpermer. Totalt ca. 75.000 merker med kun få manglende hovednummer. Jevn og god dekning med opptil 200 merker på perioden 1945 til 1965. Liste medfølger. Oppgitt katalogverdi: 352.000.-.  
10.000
15.500
1004 
m Meget velpleiet overkomplett samling fra 1855 til 1979 i Leuchtturm SF-album med kassett. Samlingen er utbygget med blant annet NK 13a, 15a og 29a samt de fleste plater på øremerkene. Også pen avdeling portomerker. Samtlige merker er i pen rundstemplet kvalitet og mange pene stempler forefinnes. En samling som fortjener et grundig gjennomsyn.  
10.000
22.000
1005 
YY Y m Komplett og noe utbygget samling i meget pen kvalitet fra 1855 til 1987 i Leuchtturm-album. Fra 1965 er samlingen hovedsakelig ustemplet. Også tjeneste og portomerker.  
10.000
12.500
1006 
m NK 1/21 - lageroppsett på Visir-ark med totalt 240 skillingsmerker. Alle valører er representert i gjennomgående hyggelig kvalitet. Oppgitt HK-verdi: 86.875.-.  
8.000
19.800
1007 
m Jevnt bra belagt dublettlager/samling fra 1855 til 1989 i tykk innstikkbok. Starter med 55 skillingsmerker og meget god avdeling øremerker. En rekke pene stempler forefinnes og kvaliteten er gjennomgående langt over det normale for slike partier. Et gjennomsyn anbefales.  
8.000
20.000
1008 
YY Y m Så godt som komplett og periodevis utbygget samling fra 1855 til 2004 i 2 BCM-album i meget pen kvalitet. Fra perioden 1914 til 1960 finnes mye både stemplet og ustemplet.  
8.000
13.500
1009 
m Velpleiet samling fra 1855 til 1981 i Leuchtturm SF-album. Samlingen er endel bygget ut i starten, og mangler kun NK 272 på å være komplett. Mange pene stempler, og spesielt på perioden etter 1945. Gjennomsyn anbefales.  
7.500
12.000
1010 
m * Delvis montert og meget omfattende samling i 4 album fra skilling Posthorn og utover bygget opp hovedsakelig på vannmerkestillinger. Men her finnes også mye typet materiale med komplette typesett, varianter, platefeil, nyanser og en nyere del med papirtyper. Her trenger man tid til gjennomsyn!  
7.000
16.000
1011 
m Komplett hovedsakelig stemplet samling fra 1855 til 2000 med unntak av NK 272 i to BCM-album. Også komplette avdelinger tjeneste og portomerker. Noe varierende kvalitet på det eldste.  
6.000
7.000
1012 
m NK 22/36 - lageroppsett på Visir-ark med totalt 330 merker fra skravert Posthorn - deriblant 6 pene NK 28. Også 34 Krone Oscar, 5 stk. NK 35 og 4 stk. NK 36. Alle valører er representert i gjennomgående hyggelig kvalitet. Oppgitt HK-verdi: 43.745.-.  
5.000
8.500
1013 
m Samling fra 1855 til 1981 i Leuchtturm SF-album. Starter med 38 skillingsmerker og er videre komplett med unntak av NK 94 og NK 272. Også komplette avdelinger tjeneste og portomerker. Noen ytterst få merker er ustemplet.  
5.000
8.500
1014 
m Ujevnt belagt samling fra 1855 til 1960 i Leuchtturm SF-album med ark til 1979. Inneholder blant annet overkomplett avdeling skillingsmerker, pen NK 44 og 94 samt luksus-stemplet serie Nordkapp I. Mange merker med pene stempler.  
5.000
7.000
1015 
m Velpleiet samling fra 1855 til 1969 i Leuchtturm SF-album. Av dyrere merker mangler NK 91, 216, 272 samt 291/292. NK 6 er med feil. Noen få merker, inkludert NK 94 er ustemplet.  
4.000
5.000
1016 
m Velpleiet samling fra 1855 til 1970 i Leuchtturm SF-album. Av dyrere merker mangler NK 86, 91, 93/94 og 272. NK 44 har rundt hjørne. Noen få merker er ustemplet. Forøvrig gjennomgående pen rundstemplet kvalitet.  
4.000
3.600
1017 
m Meget velpleiet samling fra 1855 til 1990 i Stender-album.  
4.000
9.500
1018 
YY m Samling fra 1855 til 1988 i Leuchtturm-album. Av dyrere merker mangler NK 44, 91, 93/94, 272 og 292. Samlingen er litt utbygget i starten. Fra 1970 er samlingen postfrisk.  
3.500
6.000
1019 
YY m Samling til 2012 i to Stender-album. Tynn i starten men på det nærmeste komplett og noe utbygget fra 1910. Fra 2000 er samlingen hovedsakelig postfrisk med høy pålydende verdi. Mange pene avstemplinger.  
3.500
5.500
1020 
m * Utstillingsmontert samling tjenestemerker fra 1969 til 1983 satt opp etter postnummer i soner 1-9. Det er forsøkt å vise stempler fra alle steder man kunne anvende tjenestemerker - totalt ca. 930 posthus. Et stort antall av merkene er luksus-stemplet, og samlingen inneholder også en god del brev. Dette har det tatt tid å samle sammen ! Vi anbefaler et gjennomsyn.  
3.000
7.000
1021 
m Samling fra 1855 til 1972 i Leuchtturm SF-album. Starter med komplett avdeling skillingsmerker, skravert og Krone Oscar. Videre bra belagt, men mangler de fleste dyre utgavene. Pen kvalitet.  
3.000
3.400
1022 
m Velpleiet samling fra 1855 til 2000 i Stender-album. Av dyrere merker mangler NK 44, 86, 91, 93/94, 272 og 292. NK 7 er med rift. Forøvrig gjennomgående hyggelig kvalitet med endel pene stempler.  
3.000
3.800
1023 
m Nyhetsabonnement med inntil 4 stk. av hver fra ca. 1992 til 2014 inkludert miniark og hefter i eske og to innstikkbøker. Store deler av partiet er med prakt/lux-stempler. Endel eldre hefter og miniark medfølger. Et meget bra parti.  
3.000
6.500
1024 
YY Y m Ustrukturert lot med skilling, øremerker og portomerker på innstikk-ark og innstikkbok med varianter, stempler og mindre spesialiteter. Fra gammelt bo. Bør sjekkes.  
3.000
4.400
1025 
YY Y m * " SVALBARDMERKENE 1925 - NK 137/140 og 158 - utstillingsmontert spesialsamling bestående av 59 ark med brev og merker. Samlingen viser platefeil, nyanser, vannmerkestillinger samt fellingstyper. Den inneholder også 40 forsendelser som viser bruken av merkene. Et uvanlig utbud. Ex Eivind Evensen.  
3.000
2.700
1026 
m NK 1/21 - komplett samling skillingsmerker i spesial-album fra Samlerhuset. (ca. 15.000.-).  
3.000
4.400
1027 
m Flyttekasse med 9 tykke og 12 tynne innstikkbøker med merker fra ca. 1909 til nyere. Enorme mengder merker, men relativt ustrukturert. Mye merker med pene stempler. Dette bør sjekkes nøye.  
3.000
6.400
1028 
m Ujevnt belagt samling til 1990 i Leuchtturm-album. Mange pene avstemplinger.  
2.500
14.500
1029 
m Innstikkbok med anslagsvis over 1.000 merker fra ca. 1995 til 2011 hvor nær alle merkene er med luksus-stempler. God variasjon i stempelsteder og merker. Et uvanlig parti.  
2.500
5.500
1030 
m Samling til 1991 i Leuchtturm SF-album. Ujevnt belagt før 1909, men deretter nær komplett med mange prakt/lux-stempler på den nyere delen.  
2.500
5.500
1031 
YY Y X m Samling fra 1875 og utover med blant annet Krone Oscar, alle kronemerkene 1905/07/09, Nordkapp I, Legion, Universitet og hengslet NK 272. I tillegg 14 innstikkbøker og album med mengder med dubletter opp til nyere. Gjennomsyn anbefales.  
2.500
4.500
1032 
YY Y X m Usystematiserte dubletter fra stolpeskrift til ca. 1970 satt opp i 6 gamle protokoller. Mye fra mellomkrigstiden. Noe utland innimellom. Bør sjekkes.  
2.500
4.800
1033 
m Nyhetsabonnement fra 2002 til 2014 - to sett med luksus-stemplete merker og miniark. Ser ut til å være komplett. Meget høy kostpris.  
2.500
6.500
1034 
m NK 85/95 - lageroppsett på Visir-ark med blant annet over 100 stk. NK 92 hvorav mange er i a-nyansen. Gjennomgående hyggelig kvalitet. Oppgitt HK-verdi: 18.000.-.  
2.000
2.600
1035 
YY Y m Hovedsakelig stemplet samling fra 1856 til 1987 i to SAFE-album. Starter med 15 skillingsmerker og videre blant annet Nordkapp I, Legion og Universitetet. Fra 1942 er samlingen på det nærmeste komplett.  
2.000
1.800
1036 
m Omfattende posearkiv fra 1909 til ca. 2012 i to banankasser. Store mengder merker. Dette bør virkelig gjennomgås.  
2.000
4.200
1037 
YY Y m Samling fra 1855 til 1980 i Lindner-album. Starter med komplett avdeling skillingsmerker, skravert og Krone Oscar. Videre bra belagt, men mangler de fleste dyre utgavene. Noe varierende kvalitet på det eldre.  
2.000
1.800
1038 
m Samling fra 1855 til 2000 i to Leuchtturm SF-album med kassetter og ark til 2013. Tynn i starten. Den nyere avdelingen har endel prakt/lux-stempler.  
2.000
6.500
1039 
m Tre innstikkbøker med et stort antall merker fra ca. 1990 til 2013 hvor et overveiende antall av merkene er med luksus-stempler. God variasjon i stempelsteder og merker.  
2.000
3.800
1040 
m Spredt belagt samling fra 1855 til 1947 i BCM-album. Blant annet drøyt 20 skillingsmerker, NK 44 og NK 89/91.  
2.000
3.400
1041 
m Samling til 1990 i to BCM-album. Starter med 18 forskjellige skillingsmerker og endel øremerker. Fra 1909 er samlingen komplett med unntak av NK 272. Noen få merker er ustemplet.  
2.000
1.900
1042 
m NK 16/92 - meget pen samling posthornmerker på albumblad med mange pene stempler. Bør sjekkes.  
4.000
17.500
1043 
YY Y m Gammel innstikkbok med merker fra skilling til ca. 1960. Fra 1909 er de fleste merkene postfriske inkludert flere bedre.  
1.500
2.600
1044 
m NK 240/1480 - meget ryddig lageroppsett fra ca. 1940 til ca. 2000 i tre tykke innstikkbøker. Periodevis mye merker.  
1.500
1.800
1045 
m Samling fra 1855 til 2013 i tykk innstikkbok. Starter med 19 skillingsmerker og en god del øremerker, men dyrere merker mangler.  
1.500
1.350
1046 
m Hovedsakelig stemplet samling fra 1855 til 1975 inkludert tjeneste og portomerker i Leuchtturm-album med kassett. Starter med 14 skillingsmerker og har senere postfrisk Polserie og 30 øre Nordkapp I.  
1.500
2.200
1047 
m NK 4/89 - fire innstikk-kort med bedre merker. Blant annet en del par og sammenhengende enheter på 1 skilling Posthorn.  
1.500
1.900
1048 
m " Varioperm med eldre merker i utvalgshefte, noen hundre stempler på klipp samt endel varianter og luksus-stemplete nyere merker. Gjennomsyn anbefales.  
1.500
2.600
1049 
m Innstikkbok med ca. 700 stolpeskriftmerker. Blant annet 60 stk. NK 46 samt en god del NK 52, 53 og 54.  
1.500
4.200
1050 
m Stor kasse med 10 rest-samlinger Norge med en del bedre merker. Blant annet er skillingsmerker og 12 øre mattgrønn observert. Også 7 innstikkbøker med dublettmateriale. Fra eldre bo. Bør sjekkes.  
1.500
4.400
1051 
m På det nærmeste komplett samling fra 1980 til 2008 i Leuchtturm SF-album. De fleste merkene er med luksus-stempler. En meget pen samling.  
1.500
2.300
1052 
m Samling fra 1855 til 1987 i gammelt Leuchtturm-album. Starter med 36 skillingsmerker (ikke NK 6/7) og bra med øremerker. Videre er samlingen bra belagt med blant annet Polmerker og Nordkapp I.  
1.500
2.400
1053 
m NK 37/48 - lageroppsett på Visir-ark med over 800 merker. Alle valører med unntak av NK 44 er representert i gjennomgående hyggelig kvalitet. Oppgitt HK-verdi: 22.000.-.  
1.500
4.600
1054 
m BLÅMERKER - innstikkbok med drøyt 1500 blåmerker og heftepar fra ca. 1930 til ca. 1990. Det meste er pent rundstemplet.  
1.000
990
1055 
YY m Liten lot eldre merker på innstikk-kort med blant annet stemplet NK 1, postfrisk NK 94 og postfrisk returmerke RM 2.  
1.000
3.600
1056 
m Tykk innstikkbok med dubletter fra skilling til nyere. Også posearkiv i to kartotek-esker, endel massevare i bunter og noe diverse.  
1.000
2.300
1057 
m Posearkiv fra 1855 til ca. 2000 inkludert tjeneste og portomerker i fem konvolutt-esker. Bør gjennomgås.  
1.000
3.800
1058 
YY m * Flyttekasse med 6 album og eske med mange hundre FDC fra ca. 1960 til nyere, Postens årbøker 2000/2003 samt 7 spesialsamlinger utgitt av Posten. Også 2 isbokser med norske bunter.  
1.000
1.000
1059 
m Bra belagt samling fra 1909 til 1991 i Leuchtturm SF-album. Mange pene stempler.  
1.000
1.400
1060 
Y m " Gammelt album med blant annet ca. 200 bypostmerker, perfins, merkater, stempelmerker og flere klipp stemplet "Advent Bay" samt en del diverse. Bør sjekkes.  
1.000
2.200
1061 
m Tykk innstikkbok med godt over 1000 merker fra 1909 til moderne. De fleste med prakt/lux stempler. Besikt.  
1.000
1.900
1062 
m Samling fra 1980 til 2000 i Leuchtturm SF-album med kassett. De fleste merkene er med luksus-stempler.  
1.000
1.700
1063 
m Lageroppsett med mye merker fra ca. 1970 til 2000 i fire tykke innstikkbøker med svarte ark. Også tykk innstikkbok med tjenestemerker. Her forefinnes endel pene stempler.  
1.000
900
1064 
m To innstikk-kort med 21 skilling og øremerker med diverse blekk-annulleringer og pene stempler.  
700
950
1065 
m POSTHORNMERKER - eske fra gammelt bo med flere hundre stolpe og antikvamerker i blikk-esker og poser. Blant annet bunt med 20 mm i bunt og poser.  
500
2.200
1066 
YY m * NORVEGIANA - eske med delvis montert samling og en mengde materiell klargjort for montering.  
500
1.200
1067 
m Samling drøyt 600 stemplete fireblokker fra ca. 1909 til moderne i to album. Noe duplisering.  
500
1.300
1068 
YY Y m Liten eske med rester fra en samlers bo. Blant annet observert NK 1.  
500
1.700
1069 
m Fem små innstikkbøker med hovedsakelig nyere luksus-stemplete posthornmerker. Merkene er stemplet på mange forskjellige steder i Hordaland og Bergens-området.  
500
1.600
1070 
YY Y m Liten innstikkbok med endel bedre merker samt stempler på stolpe og antikva.  
500
750
1071 
m Eske med 10.000-talls merker fra ca. 1940 til 1995 i bunter og pergamynkonvolutter. Bruksmerker og jubileumsmerker. Også liten eske med noe eldre utland.  
500
990