1909 - 1945

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
869 
YY NK 96/98, 101 og 164 b - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909 samt 4 øre Portoprovisorie - helark (100) av hver. Noen ark er litt splittet. (4.300.-).  
500
475
870 
m NK 96/113 - spesialsamling med typer, vannmerkestillinger og varianter pent montert på 20 albumark.  
500
850
871 
* NK 97, 103 (2) og 110 - fire merker = 142 øre stemplet "Kristiania P.P. 24.1.16" på dekorativt verdifølgebrev sendt via Hamburg til Sveits.  
500
450
872 
m NK 99 og 118 - 5 øre grønn og lilla Posthorn 1909 og 1920 - mangfoldig hundre merker i utvalgshefter samt på Visir-blad og albumark. Dette er deler av grunnlagsmateriale for Håndboken over disse merkene, og mye er allerede posisjonert og anmerket med platefeil. Noe for spesialsamleren.  
1.000
900
873 
YY NK 100 - 10 øre Posthorn - litt splittet helark (100) med marginal "Marts 1920". (24.000.-).  
5.000
9.000
874 
YY NK 100 - 10 øre Posthorn - velsentrert 10-blokk med marg oppe. (2.400.-).  
500
850
875 
* NK 100 - 10 øre Posthorn - vannrett par = 20 øre maskinstemplet "Kristiania 14.I.19" og sendt til Penang, Straits Settlements. Innholdet er brev undertegnet av Statsminister Gunnar Knudsen. Også to brev fra 1922 angående generalkonsulatet i Bangkok, Siam.  
1.000
1.200
876 
YY NK 102 b - 15 øre Posthorn - meget pent helark (100) med marginal "December 1919". (31.000.-).  
6.000
13.500
877 
YY NK 102 b - 15 øre Posthorn brun - velsentrert 10-blokk med marg oppe. God tagging. (3.100.-).  
600
1.100
878 
YY NK 102 b - 15 øre Posthorn - velsentrert 4-blokk med marg oppe. (1.240.-).  
500
450
879 
m NK 102 b - 15 øre Posthorn - luksus-stemplet "Uttrøndelagens Posteksp. C 28.XI.19".  
100
200
880 
YY NK 103 - 20 øre Posthorn - meget pent ubrettet helark (100) med marginal "November-1917". (30.000.-).  
6.000
15.500
881 
YY NK 104 - 25 øre Posthorn lilla - øvre halvark (50) med marginal "September-1919". Fire merker i nedre kant med slitte tagger. Forøvrig god tagging og sentrering. (90.000.-).  
20.000
35.000
882 
YY NK 104 - 25 øre Posthorn lilla - nedre halvark (50) med marginal "September-1919". God tagging og sentrering. (90.000.-).  
20.000
38.000
883 
YY NK 104 - 25 øre Posthorn lilla - meget pen 4-blokk med marg oppe. (7.200.-).  
2.000
2.600
884 
YY NK 105 - 30 øre Posthorn - meget pent helark (100) med marginal "Februar-1921". (52.500.-).  
10.000
25.000
885 
YY NK 105 - 30 øre Posthorn grå - velsentrert 25-blokk fra øvre venstre hjørne med marginal "Juni-1920". (13.125.-).  
3.000
6.000
886 
m NK 106 - 35 øre Posthorn - luksus-stemplet "Fredrikshald 10.VII.20".  
100
90
887 
YY NK 106 - 35 øre Posthorn - meget pent helark (100) med marginal "Mai-1926". (65.000.-).  
15.000
31.000
888 
YY NK 107 - 40 øre Posthorn grønnoliven - velsentrert prima 8-blokk med marg oppe. Sjelden i blokk. (3.400.-).  
1.000
1.300
889 
YY NK 107 - 40 øre Posthorn - 4-blokk sentrert til venstre. Uvanlig i blokk.  
800
-
890 
YY NK 108 - 50 øre Posthorn - meget pent og til dels velsentrert helark (100) med marginal "November-1925". (100.000.-).  
25.000
44.000
891 
YY NK 108 - 50 øre Posthorn - 8-blokk med marg oppe. Sentrert opp. (8.000.-).  
1.000
1.600
892 
* NK 108, 152 og 154 - 50 øre Posthorn samt 40 og 60 øre Løve II = 150 øre stemplet "Bureau d'Echange d'Oslo 7.VIII.29" på oppkravs-følgebrev sendt til Island.  
400
-
893 
YY NK 109 I - 60 øre Posthorn mørkere blå - 8-blokk med marg oppe. Sentrert opp. Påskrevet "Oktober 1914". (32.000.-).  
5.000
17.000
894 
YY NK 109 II - 60 øre Posthorn lysere blå - meget pent og til dels velsentrert helark (100) med marginal "Juni-1926". (135.000.-).  
30.000
65.000
895 
YY NK 109 II - 60 øre Posthorn lysere blå - 8-blokk med øvre høyre hjørnemarginal "Juni-1926". (10.800.-).  
2.500
5.500
896 
m " NK 110 - 1.00 kr Haakon 1910 - eske fra gammelt bo med hundrevis av merker i bunter og poser. Virker ugjennomgått.  
500
850
897 
" NK 113, 154 og 169/171 - 5.00 kr Haakon 1910 x 5, 60 øre Løve II x 2, 50 øre Portoprovisorie x 99 (et merke mangler), 100 øre Portoprovisorie x 45 og 200 øre Portoprovisorie x 41 = kr. 203,20 stemplet "Oslo 7.5.31" på stor brevforside fra banko-konvolutt som har inneholdt kr. 500.000,- sendt til Tønsberg og Oplands Bank. Objektet er nydelig rammet inn, og vil være et enormt blikkfang på veggen hos enhver frimerkesamler.  
10.000
-
898 
* NK 118 og 124 - loddrett par 5 øre samt enkeltmerke 40 øre Posthorn = 50 øre stemplet "Bergen BK. 11.X.26" på RADIO-BREV sendt rekommandert til Stockholm.  
1.000
2.600
899 
* NK 119 og 148 - 7 øre Posthorn og 30 øre Løve II = 37 øre stemplet "Oslo 18.5.32" på rekommandert trykksak sendt til Sveits. Meget uvanlig portosats til utlandet.  
500
650
900 
YY NK 121 - 15 øre Posthorn svartblå - 10-blokk med marg oppe. (3.000.-).  
500
1.250
901 
m NK 130/136 - Polmerker - 20-blokkserie med uvanlig god tagging og sentrering. (22.900.-).  
5.000
6.500
902 
YY NK 137/140 - Svalbard 1925 - helarkserie (100). Noen loddrette merkerader med innbrettete tagger. (55.000.-).  
8.000
14.500
903 
YY NK 149 - 35 øre olivenbrun Løve II - pent sentrert merke. (2.850.-).  
1.000
1.320
904 
YY NK 155 I - 45 øre Luftpost I - 4-blokk med nedre venstre hjørnemarginal "Mai-1927". (5.000.-).  
1.000
2.200
905 
m NK 155 II og 180 - 45 øre Luftpost I og 30 øre Hellig Olav - helark med henholdsvis 100 og 50 merker - begge stemplet "Bergen P.P. i 1936 og 1937. NK 180 med variant "Hvit rotte". (4.650.-).  
600
700
906 
YY NK 157 - 30 på 45 øre Løve - 21-blokk med god sentrering og tagging (5.460.-).  
1.200
1.400
907 
YY NK 157 - 30 på 45 øre Løve - 15-blokk med prima tagging. (3.900.-).  
800
1.400
908 
YY NK 158 - 30 øre på 45 øre Svalbard - velsentrert helark (100). (5.000.- +).  
1.200
2.600
909 
YY NK 164 b og 176 - 4 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 - helark (100 av hver). (4.500.-).  
600
540
910 
m NK 180 - 30 øre Hellig Olav - luksus-stemplet "Kristiansand S 10.III.32".  
100
150
911 
YY NK 180 og 181 - 30 øre Hellig Olav og 15 øre Nordkapp I - helark (50) av hver. Begge arkene har variantene som er listet i NK. (5.000.-).  
700
1.300
912 
m NK 181 - 15 øre Nordkapp I - helark (50) - stemplet "Bergen P.P. 27.1.38". Arket har alle de fire variantene listet i NK. (1.500.-).  
300
700
913 
m NK 182 - 20 øre Nordkapp I - helark (50) - stemplet "Bergen P.P. 27.1.38". Arket har alle de tre variantene listet i NK. (20.000.-).  
4.000
6.500
914 
* NK 183 - 30 øre Nordkapp I - stemplet "Nordkapp Le Cap Nord 22.6.38" på postkort sendt til England.  
400
360
915 
* NK 181/183 - Nordkapp I - komplett serie pent fullstemplet "Oslo 17.VII.30" (tidlig bruk) på rekommandert konvolutt sendt til Asker.  
400
500
916 
* NK 181/183 og 223/224 - Nordkapp I og II - to komplette serier på to rekommanderte konvolutter pent stemplet "Nordkapp Le Cap Nord" i 1930 og 1938.  
600
540
917 
YY NK 184 - Radium - halvark (25) med prima tagging. (9.375.-).  
1.500
4.400
918 
m NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937 - luksus-stemplet "Bureau D'Exchange D'Oslo Colis Posteaux 18.X.39".  
750
675
919 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - halvert merke = 10 øre stemplet "Hemsedal 12.8.43" på konvolutt sendt til "Apoteker Flood, Fjellheim, Her".  
400
400
920 
m NK 261/288 - to albumark med nær komplette serier V-merker i pen kvalitet inkludert NK 272 med attest F.C.M.  
1.500
1.900
921 
YY NK 272 - 50 øre V med vannmerke - prima merke med attest F.C.M. (3.500.-).  
1.000
1.900
922 
m NK 272 - 50 øre V med vannmerke - pent lettstemplet merke med attest F.C.M. (4.000.-).  
1.500
1.900
923 
m NK 274 - 1 øre V-merke - helark (100) - stemplet blått "Den ambulerende Hålogalandutstilling 1.-14. okt 1941". (6.000.-).  
900
1.000
924 
YY NK 274/276, 282/283, 286/288 og 290 - 1, 2, 3, 20, 25, 40, 50, 60 øre samt 1.50 kr V-merker - helark (100) av hver. (16.700.-).0  
2.000
1.800
925 
* NK 287, 288 og 290 - 50 og 60 øre samt 1.50 kr V-merker = 260 øre stemplet "Oslo Majorstua 22.9.41" på meget pen sensurert konvolutt sendt rekommandert, luftpost og express til Bern, Sveits.  
400
360