Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
839 
YY NK 86 I - 1.50 kr - pent merke med full nedre venstre hjørnemarg. (2.100.-).  
1.000
1.000
840 
m NK 87 I - 2.00 kr - luksus-stemplet "Flekkefjord 14.IX.07" på prima velsentrert merke.  
500
950
841 
" NK 85/87 - komplett serie samt NK 110/112 stemplet "Polhavet" på klipp fra Polkort.  
400
440
842 
* NK 85/87 - komplett serie stemplet "Bergen 14.VIII.05" på konvolutt sendt rekommandert til Manchester. Transitt-stemplet "Bureau de Mer Bergen Newcastle C 15.8.05" på baksiden.  
1.500
1.350
843 
* NK 85/87 - tre meget pene rekommanderte konvolutter med enkeltmerker av hver verdi. 1.00 kr og 1.50 kr fra Stavanger Privatbank. 2.00 kr. sendt fra Trondhjem til Tyskland.  
1.000
1.400
844 
YY NK 88 y - 30 øre på 7 skilling - meget pent helark (100) med god tagging og sentrering. (23.000.-).  
5.000
10.000
845 
m NK 88 y - 30 øre på 7 skilling - lettstemplet merke med variant "OMVENDT OVERTRYKK". Dette er desidert en av norsk filatelis sjeldneste varianter, og kun kjent i 4 eksemplarer. Har ikke vært utbudt på markedet på flere ti-år. Garantistemplet "CMH" i rødt på baksiden.  
30.000
39.000
846 
m NK 88 - 30 øre på 7 skilling - 3 merker med defekt og feilplassert overtrykk.  
500
450
847 
m NK 88 x/y - 30 øre på 7 skilling - spesialsamling på 4 album-ark med vannmerkestillinger, retusjer, avstemplinger og varianter på 50 meget pene merker.  
1.000
1.500
848 
* NK 88 - 30 øre på 7 skilling - vannrett par stemplet "Fredrikstad 30.XI.18" på konvolutt sendt rekommandert postoppkrav kr. 15,30 til Stavanger.  
500
950