NK 65 - 84

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
807 
m NK 65 - 1 øre grovtagget - 14-blokk stemplet "Kristiania 31.X.99". Uvanlig enhet. Merkeverdi kr. 3.500.-:  
750
1.200
808 
* NK 65 - 1 øre grovtagget - loddrett par = 2 øre stemplet "Skarnes 20.XII.97" på pen konvolutt sendt lokalt.  
400
400
809 
m NK 65 og 67 - 1 øre og 5 øre grovtagget - oppsett på 3 albumark som viser fellingstyper, vannmerkestillinger, retusjer, taggefeil og platefeil. Inkludert 10-blokk 1 øre og brev med 10 stk. 1 øre. Pen kvalitet.  
1.000
1.100
810 
YY Y NK 66, 67 og 69 - 3 øre (2), 5 øre og 20 øre grovtagget - fire merker i litt varierende kvalitet.  
500
-
811 
* NK 66, 67 og 68 - enkeltmerker 3 øre og 5 øre samt 10 stk. 10 øre Knudsen grovtagget = 108 øre stemplet "Christiania 30.VIII.97" på følgebrev sendt til Reykjavik, Island. En 10 øre med skade og noen brekker i følgebrevet, men det er ikke tidligere registrert følgebrev til Island på 1800-tallet.  
1.500
-
812 
YY NK 67 - 5 øre grovtagget - 4-blokk med god tagging. Nedre høyre merke med liten matt flekk i limen. (4.000.-).  
1.300
2.100
813 
YY NK 67 - 5 øre grovtagget - to pene enkeltmerker. Det ene med taggefeil nr. 3. (2.000.-).  
800
800
814 
YY NK 67 - 5 øre grovtagget - pent merke med taggefeil nr. 3. (1.000.-).  
400
440
815 
m NK 68 - 10 øre grovtagget - seks gamle sytrådbunter med 100 merker i hver.  
300
550
816 
m NK 70 - 25 øre grovtagget - fullstemplet "Kabelvaag 21.IV.90". Uvanlig i denne kvaliteten.  
300
700
817 
YY NK 71 - 35 øre grovtagget - pent merke med prima tagging. (2.600.-).  
1.200
3.000
818 
m NK 71 - 35 øre grovtagget - fireblokk pakkepost-stemplet "Christiania 7.VII.99". Fellingstyper: 1-2/3-4. Sjelden i blokk.  
3.500
-
819 
Y NK 72 - 50 øre grovtagget - litt skjev opp. (2.750.-).  
1.000
950
820 
* KB 2 I - 10 øre kortbrev oppfrankert med NK 74, 75 og 76 = 20 øre - stemplet "Bergen 3.IX.00" sendt til Budapest, Ungarn. Dekorativ 4-fargers frankering.  
300
270
821 
* NK 75, 76, 77 II og 80(9) - enkle 3, 5 og 10 øre samt fireblokk, vannrett par og tre enkle 25 øre fintagget = 243 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 21.I.00" på følgeseddel for pakke sendt via Sassnitz, Frankfurt og Basel til Chaux de Fonds, Sveits. Meget dekorativt objekt.  
1.000
1.700
822 
* NK 76 - 5 øre fintagget - fem merker = 25 øre stemplet "Stavanger 5.II.10" på pen konvolutt sendt som rekommandert trykksak til Prag, Tsjekkoslovakia. Et merke med manglende hjørne fra før avstemplingen.  
500
600
823 
* NK 76, 77 og 79 - tre følgebrev frankert med henholdsvis 10-blokk 5 øre, 8-blokk 10 øre og 6-blokk 20 øre.  
1.000
4.200
824 
" NK 76 og 77 - 5 og 10 øre fintagget = 15 øre stemplet "Christiania 7.II.02" på del av pakkeomslag påtrykt "Trykte Sager" og sendt til Brunkeberg, Telemark. Uvanlig 15 øre innenlandsporto ikke registrert i NK Postal.  
500
750
825 
YY NK 77 II X - 10 øre fintagget - pent merke. (600.-).  
300
385
826 
m NK 77 II Xv1 - 10 øre fintagget - lettstemplet merke med variant "Ekstratype".  
400
-
827 
YY NK 77 II Y - 10 øre fintagget - meget velsentrert merke med stående vannmerke. (700.-).  
400
600
828 
m NK 77 II Y - 10 øre fintagget - variant 2 (skadd store 1) på lettstemplet merke med stående vannmerke stilling 7. Attest: F.C.M.  
300
-
829 
* NK 77 - 10 øre fintagget - stemplet "Odda 11.V.05" på portobelagt postkort sendt til London påført stort stempel " 2 1/2d".  
200
350
830 
* NK 77 - 10 øre fintagget - enkeltmerke stemplet "Kristiania 11.IV.05" på postkort sendt til Beirut, Syria. Ankomst-stemplet "Beirut Deutsche Post 22.4.05". Meget sjelden destinasjon.  
400
360
831 
* NK 77 - 10 øre fintagget - pakkepost-stemplet "Christiania 4.X.01" på intern postsak sendt til Røraas Postkontor, hvor det etterlyses en postoppkravspakke sendt til Endal.  
500
450
832 
* NK 77 - 10 øre fintagget - enkeltmerke stemplet "Kristiania 24.8.05" på postkort sendt til Kiukiang, China. Ankomst-stemplet.  
200
180
833 
* NK 78 - 15 øre fintagget - enkeltmerke som oppfrankering på 5 øre kortbrev = 20 øre - stemplet "Stavanger 28.8.10" sendt til Erfurt, Tyskland.  
400
360
834 
* NK 78 - 15 øre fintagget - loddrett femstripe = 75 øre stemplet "Arendal 8.IX.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Tangenes i Sogn.  
500
450
835 
* NK 79 og 84 - 20 øre og 60 øre fintagget = 80 øre - stemplet "Kristiania 14.II.08" på verdibrev sendt via Nordbanen og Kongsvingerbanen til Skarnes.  
250
300
836 
m NK 80 X - 25 øre fintagget - luksus-stemplet "Namsos 22.VII.08" på velsentrert merke.  
200
200
837 
m * NK 73/84 - egenmontert spesialsamling av Knudsens fintaggete utgivelser oppsatt i vannmerkestillinger, platefeil, oppgraveringer og brev på samtlige valører. Inkludert er stående vannmerker på de valører hvor dette finnes - ofte i komplette sett. Mange valører er også montert med blokker og sammenhengende enheter. Totalt nær 700 merker og drøyt 40 forsendelser. En samling i meget pen kvalitet som fortjener et gjennomsyn.  
4.000
6.500
838 
m NK 75, 76 (2), 77 (3) og 83 - 3, 5, 10 og 50 øre fintagget - syv gamle sytrådbunter med 100 merker i hver.  
300
550