Førstedagsbrev

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
544 
* NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Oslo Solli 1.IV.25" på konvolutt sendt rekommandert til Oslo. Svak loddrett brekk i konvolutten berører ingen merker. (6.500.-).  
2.500
2.800
545 
* NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bergen 1.IV.25" på konvolutt sendt lokalt. (6.500.-).  
2.500
2.800
546 
* NK 172/175 - Abel - fireblokkserie stemplet "Bergen Bk. 6.IV.29" på litt stor konvolutt sendt rekommandert, ilpost og med "Avis de reception" til Buenos Aires, Argentina. Konvolutten litt uforsiktig åpnet. Fullt innhold.  
1.500
1.650
547 
* NK 217/219 og 223/224 - Turistmerker med vannmerke og Nordkapp II - to meget pene FDC konvolutter. (2.900.-).  
1.000
1.100
548 
* NK 217/219 og 223/224 - Turistmerker med vannmerke og Nordkapp II - to meget pene FDC konvolutter. (2.900.-).  
1.000
1.300
549 
* NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie stemplet "Oslo 20.6.38" på konvolutt sendt til U.S.A. (1.750.-).  
800
1.000
550 
* NK 279, 281/282 og 284 - 10, 15, 20 og 30 øre V-merker - stemplet "Oslo Elisenberg 14.8.41" på uadressert konvolutt. (1.000.-).  
400
600
551 
* NK 289/292 - Krone V-merker - stemplet "Oslo 14.8.41" på prima uadressert konvolutt. (5.000.-).  
2.500
3.800
552 
* NK 333/338 - Londonserien stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943" (skip nr. 2) på sensurert konvolutt sendt til Orknøyene. (1.300.-).  
500
850
553 
* NK 333/338 - Londonserien - stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943". (1.300.-).  
400
850
554 
* NK 354 og 356 samt TM 61 og 64 - 25 og 40 øre Løve samt 25 og 40 øre Offentlig Sak IV - alle på samme konvolutt stemplet "Oslo Solli 1.10.46" og sendt luftpost til U.S.A. Sjelden.  
1.500
1.650
555 
* NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - stemplet "Oslo Bko. 4.11.46" på konvolutt oppfrankert med NK 342 og sendt rekommandert luftpost til U.S.A. (950.-).  
400
500
556 
* NK 390 og 392 - 15 og 20 øre (2) Posthorn - stemplet "Oslo 3.6.52" på konvolutt adressert til U.S.A. (1.000.-).  
500
600
557 
* NK 433 - 40 øre Haakon stemplet "Oslo 26.9.55" på konvolutt sendt til Oslo. (3.300.-).  
1.500
3.300
558 
* NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - stemplet "Oslo 12.11.62" på konvolutt sendt til Sagesund. (1.050.-).  
500
550
559 
* Samling FDC fra 1939 til 1971 i album. Katalogverdi opp til 1960 er kr. 12.840.-.  
2.000
3.200
560 
* Anslagsvis 900 FDC fra 1960 til nyere. Endel duplisert.  
1.000
1.100
561 
* Banankasse med mangfoldige hundre FDC hovedsakelig fra 1960 til 2009. Opp til 9 stk. av hver utgave.  
1.000
1.510
562 
* Duplisert parti anslagsvis 500 FDC fra 1990-tallet inkludert en god del konvolutter med fireblokker. Også komplett sett Postens FDC-årssett fra 1991 til 2000 - også her duplisert.  
600
650
563 
* Drøyt 700 FDC hovedsakelig fra 1960 til 2009. Tidvis duplisert.  
500
770