Helpost

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
531 
* 10 øre brevkort stemplet "Kristiania 1.VII.93" sendt via Southampton til Surinam, Dutch Guiana. Ankomst-stemplet "Paramaribo 21.7.1893" på forsiden. Meget uvanlig destinasjon.  
500
1.600
532 
* 10 øre brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 10.V.91" sendt til Lima, Peru. Ankomst-stemplet på baksiden. Meget uvanlig destinasjon.  
500
1.300
533 
* NK 22 og 48 - enkeltmerke 1 øre skravert samt loddrett par og enkeltmerke 2 på 12 øre som oppfrankering på 3 øre på 6 øre brevkort = 10 øre stemplet "Christiania 20.X.88" sendt til Berlin.  
250
900
534 
* BK 15 - 10 øre dobbeltkort brukt begge veier. Førstekortet er stemplet "Nordbanernes Postexp. 25.XI.83" og sendt til Filehne, Tyskland. Svarkortet er stemplet "Filehne 29/11-83" og sendt til Hamar. Meget uvanlig.  
1.500
1.800
535 
* BK 29 - 10 øre - svarkortet stemplet "Leipzig 14.8.88" sendt til Christiania. Arkivbrett gjennom kortets øvre del.  
250
-
536 
* BK 39 I - 10 øre - svarkortet stemplet "Milano 24.4.93" sendt til Christiania. Arkivbrett gjennom kortets nedre del.  
250
325
537 
* BK 38 s - 3+3 øre brevkort (svarkortet) - oppfrankert med 7 stk. NK 73 = 10 øre - stemplet "Tanger (Marocco) Deutsche Post 10/8.00" sendt til Danmark.  
1.000
2.000
538 
* BK 79 - 30 øre brevkort - stemplet "Oslo-Bergen G 23.II.25" sendt til Berlin, Tyskland.  
1.200
1.200
539 
* 15 øre Offentlig sak svarkort oppfrankert med 55 øre = 70 øre stemplet "Bergen Vognstølen 11.8.55" og sendt rekommandert til Bergen og returnert som "Ikke avhentet". Påført fingerbølstempel "Bergen Vognst. 12.IX.55"..  
300
425
540 
* BREVKORT 14/29 - spesialisert samling bestående av totalt 228 enkle og doble kort inkludert varianter. Mange er brukt. Ex Werenskiold.  
1.000
1.800
541 
* To brevalbum med 170 norske helsaker fra skilling til nyere inkludert noen bedre. Deriblant BK 73 og BK 131 - begge korrekt brukt.  
1.000
3.400
542 
* Eske med 440 brukte helsaker fra ca. 1880 til nyere.  
500
2.200
543 
* Eske ca. 130 brukte og ubrukte helsaker. Mange sendt til utlandet.  
500
1.800