Polarpost

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
500 
* 5 øre brevkort stemplet "Advent Bay Spitsbergen 3.VIII.99" sendt til Bergen. Kortet er portobelagt med 10 øre portomerke stemplet "Bergen Py-Post 14.VIII.99".  
300
600
501 
* NK 65 og 66 - fire enkeltmerker 1 øre og vannrett par 3 øre Knudsen grovtagget = 10 øre vakkert stemplet "Advent Bay Spitsbergen 3.VIII.99" på konvolutt sendt til Bergen. Rift i konvoluttens venstre side berører ingen vitale deler. Ankomst-stemplet "Bergen 14.8.1899 - Tur 1".  
1.000
1.000
502 
* NK 96/104 - 1 øre til 25 øre Posthorn - samtlige valører rettvendt fullstemplet "Advent Bay 9.VIII.19" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Meget dekorativ.  
800
720
503 
* Konvolutt frankert med blant annet Nansen I stemplet "Ny-Ålesund 22.8.38" sendt til Tyskland. Også stemplet en-linjers "SPITSBERGEN" og stort sirkulært stempel "KINGS BAY".  
400
525
504 
* SPITSBERGEN - Aune E 1 - stemplet "Spitzbergen Eisfjord 11.VIII.97" som oppfrankering på vakkert postkort frankert med NK 68 stemplet "Advent Bay Spitsbergen 11.VIII.97" og sendt til Tyskland.  
500
660
505 
Y m SPITSBERGEN - albumark med totalt 13 merker fra utgaven 1911. Syv merker er stemplet.  
600
650
506 
* Konvolutt med tekst "Maudexpeditionen" på baksiden, maskinstemplet "Kristiania 7.VI.18" sendt til Tromsø og ankomst-stemplet "Tromsø 13.VI.18". Frimerke er tatt av, men allikevel et uvanlig objekt.  
500
1.300
507 
* Tre postkort stemplet "Ny-Ålesund 11.8.35", "Kings Bay Spitsbergen" i 1938 og ovalt "Nordkapp Kong Harald 22 JUL 06".  
500
-
508 
* Åtte "Polkort" med diverse frankeringer. Blant annet Kronemerker 1905.  
600
1.100
509 
* Tre dekorative farge reklame-kort med motiv fra Andr‚s ballongferd i 1896/97.  
1.000
1.210
510 
* Komplett serie på 12 postkort fra "La Spedizione Nobile" - luftskipet Italias polferd. Sjelden å finne komplett.  
2.500
2.600
511 
* HVALFANGST - postkort frankert med Falkland Islands 1/2 penny og 1 Penny stemplet "South Georgia OC 29 28" sendt til Bergen og ankomst-stemplet. Kortet med motiv fra hvalstasjonen.  
500
2.100
512 
* HVALFANGST - postkort frankert med Falkland Islands 1/2 penny og 1 Penny stemplet "South Georgia OC 29 28" sendt til Bergen og ankomst-stemplet. Kortet med motiv fra hvalstasjonen.  
500
2.100
513 
* HVALFANGST - følgebrev frankert med 268 øre stemplet "Sandefjord 14.1.31" sendt til sjømann på hvalkokeriet F/K "Tafelberg" i Rotterdam.  
300
350
514 
* HVALFANGST - følgebrev frankert med 268 øre stemplet "Larvik 14.I.31" sendt til fyrbøter på hvalkokeriet F/K "Tafelberg" i Rotterdam.  
300
350