Krigspost og sensurpost etc.

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
393 
* 20 øre Stavkirke stemplet "Gladstad 9.4.40" på noe skadet konvolutt påstemplet "Passert kontrollkontor nr. 13" (Bodø) og sendt til Svolvær.  
300
-
394 
* 20 øre Løve maskinstemplet "Lillehammer 16.4.40" sendt til Tofte i Hurum påsatt sensurstripe med tekst "Kontrollert" og det norske riksvåpenet.  
1.000
-
395 
* To enkeltmerker 10 øre Løve maskinstemplet "Tromsø 6.V.40" på konvolutt påsatt hvit sensurstripe med tekst "Postkontrollkontor nr. 8 (M.P.K.)" og sendt til Stokmarknes.  
400
770
396 
* Konvolutt sendt fra Lofotens Kreditbank AS i Svolvær 20.5.1940 til Jennestad og påstemplet "PASSERT POSTKONTROLLEN" - brukt ved Postkontrollkontor nr. 14 i Svolvær.  
400
-
397 
* 20 øre Stavkirke stemplet "Oslo BR.II 20.5.40" på konvolutt adressert til Nøtterøy pr. Tønsberg. Konvolutten påstemplet "Sendes etter adressen. Holdt tilbake på grunn av brudd i postsambandet" og "Postal Service Suspended Return to Sender".  
300
700
398 
* 20 øre Løve stemplet "Gibostad 22.V.40" på konvolutt påsatt rosa sensurstripe med tekst "Aapnet av postkontrollkontoret", transitt-stemplet "Harstad 28.5.40" og sendt til Stokmarknes.  
400
1.980
399 
* 60 øre Løve stemplet "Ramsund 25.V.40" på bankokonvolutt sendt via Lødingen til Tromsø. Påsatt sensurstripe "Aapnet av Postkontrollkontoret" og forseglet med lakksegl "Harstad Postkontor".  
600
1.400
400 
* 20 øre Løve maskinstemplet "Tromsø 7.VI.40" på konvolutt påsatt brunlig sensurstripe med tekst "Postkontrollkontor nr. 8 (M.P.K.)" og sendt til Stokmarknes.  
400
500
401 
* 20 øre Løve maskinstemplet "Vardø 24.6.40" sendt til Oslo. Påsatt sensurstripe med tekst "Kontrollert. Kontrollør nr. 1 Postkontrollkontor nr. 10". Dette var i bruk fra 17.5.1940 til dette brevet som er siste kjente 24.6.1940.  
1.000
3.200
402 
* Brevkort stemplet blått "KRIGSFANGEPOST" sendt fra Røde Kors i Oslo 25.6.1940 til Røde Kors i Halden med bekreftelse på at etterlyst person er internert i Sverige.  
400
360
403 
* 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen 24.11.40" på postkort sendt til Berlin, sensurert og påstemplet to-linjers "Retur-Forbudt" i lilla.  
500
-
404 
* NK 259 - Legion - maskinstemplet "Oslo 9.8.41" på konvolutt sendt lokalt. Frimerket er demonstrativt plassert opp/ned.  
500
880
405 
* NK 259 - Legion - stemplet "Oslo 14.8.41" på sensurert bruksbrev sendt til Sverige.  
500
800
406 
* NK 260 - Universitet - vannrett par stemplet "Oslo FDC 2.9.41" på litt medtatt konvolutt sendt rekommandert luftpost til Columbia med diverse sensurstriper og stempler.  
600
1.400
407 
* 20 øre Løve stemplet "Geithus 15.8.41" på konvolutt sendt til SS-mann i Regiment "Nordland" feltpostnummer 47260 og frimerkeløs konvolutt sendt til "Der Fhrer" som var en treningsleir i Tyskland hvor soldatene oppholdt seg til de ble sendt til østfronten.  
1.000
1.320
408 
* To portofrie konvolutter til feltpostnummer 47260 stemplet "Geithus 20.10.41" og "Drammen 15.8.1941" sendt til frontkjempere i regiment Nordland - feltpostnummer 18149/B.  
1.200
-
409 
* 60 øre Løve stemplet "Narvik 24.12.41" på følgebrev sendt til Rognan i Salten. Påstemplet "Holdt tilbake av allierte styrker i 1941" og åttekantet sensurstempel "Passed T.130".  
300
4.400
410 
* Konvolutt og postkort sendt til Ulven leir i 1941 og 1942. Begge påstemplet "Geprft Aush„ndigen".  
600
1.200
411 
* To enkeltmerker 10 øre Løve stemplet "Vestfoldbanen B 13.5.42" på konvolutt sendt til fange på Grini. Påstemplet stort "ANNAHME VERWIGERT" i fiolett.  
400
800
412 
* Konvolutt med innhold stemplet "Horten 4.9.42" og sendt til norsk krigsfange i Oflag XXIC, Tyskland. Påstemplet rødt "Oflag XXI C geprft A" i rødt.  
500
500
413 
* LITTLE NORWAY - 3 stk. kanadiske 1 Cent-merker stemplet "Toronto Litle Norway JUL 12 42" på konvolutt fra R.N.A.F sendt til New York, U,S.A.  
300
900
414 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - stemplet "Røysing 15.12.42" på sensurert postkort sendt til Sverige. Rødt sensurstempel fra Trondheim "At" i ring.  
500
450
415 
* Konvolutt og kort sendt med tysk feltpost og sensurert i 1942 med "FN" i sirkel og "Feltpostprfstelle". Begge i rødt.  
800
720
416 
* Feltpostkonvolutt fra norsk SS-soldat forsynt med stumt stempel "28.2.43" og konvolutt sendt fra Radom i Polen i 1942. Begge sendt til Norge og åpnet for sensur av det tyske SS.  
1.000
1.200
417 
* Vannrett par 10 øre Løve stemplet "Oslo 4.4.43" på konvolutt sendt til biskop Berggrav med sensurstempel "STATSPOLITIET" i stor sirkel og signert Statspolitisjef Martinsen som ble skutt i februar 1945.  
500
2.400
418 
* 20 øre Stavkirke maskinstemplet "Stavanger 13.V.43" på konvolutt sendt til "Fange 1319" på Grini.  
300
440
419 
* Enkeltmerke og par 20 øre Løve stemplet "Sandnessjøen 24.5.43" på rekommandert konvolutt sendt til fange i Falstad Fangeleir. Leiren ble opprettet høsten 1941 og tjente som gjennomgangsstasjon til Grini eller Tyskland.  
500
550
420 
* NK 315 - 20 øre Grieg - stemplet "Fjøsanger 5.7.43" på konvolutt sendt til krigsfange i Sachsenhausen. Påstemplet "Post schon erhalten" og "Zurck" og sendt i retur ettersom fangens kvote for mottagelse av brev var oppbrukt denne måneden.  
400
1.100
421 
* NK 318 - Frontkjemper - vannrett par stemplet "Oslo 2.8.43" (FDC) på rekommandert konvolutt fra "NASJONAL SAMLING Lillesand Lag" sendt til lagfører i N.S. Lillesand Lag.  
500
700
422 
* 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Asker 20.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Sverige og påstemplet stort rødt "Retur" i ramme.  
500
-
423 
* Frimerkeløs konvolutt maskinstemplet "Bergen 20.12.43" påskrevet "Krigsfangepost" og sendt til norsk løytnant i "Oflag XXIC" i Wartland, Tyskland.  
300
400
424 
* To konvolutter og et følgebrev sendt til innsatte på Grini i 1943 og 1944. Alle 3 forsendelsene påstemplet "Zurck".  
500
1.500
425 
* 20 øre Løve maskinstemplet "Oslo 7.1.44" på konvolutt sendt til "Studentlager Stavern" og returnert. Denne leiren ble opprettet for studenter som ble arrestert på Universitetet 30.11.1943. Konvolutten er litt uforsiktig åpnet.  
500
450
426 
* Sensurert krigsfangekort sendt portofritt fra kvinnelig norsk fange til prest i London påstemplet "Women's Interniert Camp 7 FEB 1944 Isle of Man".  
300
800
427 
* NK 333/338 - Londonserien stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 20 JUL 1944 - 47" på sensurert bruksbrev sendt til U.S.A. På baksiden stemplet "M/S Haakon Hauan".  
300
600
428 
* NK 333/338 - Londonserien på 3 konvolutter med stempler fra Handelsflåten og Marinen. Blant annet brukt ombord på M/S "Haakon Hauan". Også konvolutt stemplet "Norwegian Army Field Post Office".  
700
1.300
429 
* NK 333/338 - London - to konvolutter stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten" og "Norwegian Army Field Post office". begge stemplet 17. mai 1943.  
400
600
430 
* NK 333/338 - Londonserien - syv konvolutter frankert med hele serien stemplet "Handelsflåten", "Marinen" og "Field Post Office". De fleste er sensurert.  
1.000
2.600
431 
* NK 333/338 - 10 øre til 60 øre London - enkeltmerker av hver på 6 konvolutter stemplet "Oslo 2.VIII.44". Hver konvolutt påskrevet "Dette frimerket ble smuglet inn fra England under krigen. En venn av meg stemplet det på Hovedpostkontoret 2.8.1944".  
-
325
432 
* NK 229 og 240 - 1.00 kr. Løve og 5 øre Posthorn = 105 øre maskinstemplet "Oslo 1.5.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Lisboa, Portugal og derfra omadressert til Washington, U.S.A.  
400
475
433 
* Feltpostkonvolutt fra soldat i SS-regiment Nordland sendt til sin mor på Gjøvik. Brevet er sendt fra Stettin i juli 1944 og er forsynt med sensur - også kjemisk.  
500
450
434 
* 40 øre Løve maskinstemplet "Stavanger 14.VII.44" på sensurert konvolutt påskrevet "Kriegsgefangenepost" og sendt til Røde Kors i Geneve, Sveits.  
300
-
435 
* Standard kort datert 7.11.44 sendt fra fange nr. 14926 på Grini fangeleir til Lillesand med ønske om å få tilsendt klær.  
500
750
436 
* Tre forsendelser sendt fra Fredrikstad i 1944 til innsatt i fangeleiren på Espeland ved Bergen. Alle stemplet "Geprft Aush„ndigen".  
500
1.210
437 
* NK 229 - 1.00 kr. Løve - stemplet "Bryn 2.2.45" på følgebrev sendt til fange nr. 14795 på Grini fangeleir. Fangen ble senere skutt.  
400
400
438 
* Portofritt rekommandert tjenestebrev stemplet "Oslo 5.2.45" sendt til Stavanger påstemplet "Polizeih„ftlingslager Grini" i grønt. Konvolutten har vært brukt to ganger og innsiden notert med "Rasjoneringskort for fange nr. 13841".  
300
450
439 
* Standard brev datert 15.2.45 sendt fra fange nr. 14926 på Grini fangeleir til Lillesand.  
500
450
440 
* Brevkort laget og sendt fra Sverige til Norge 25.4.45 - "Frihetsh„lsning till Norge".  
300
-
441 
* 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Norheimsund. Sensurstripen stemplet "Feltpost Nr. 634".  
300
-
442 
* NK 335 - 20 øre London - stemplet provisorisk "Bjørnevatn 23 JULI 1945" på sensurert bruksbrev sendt til Falun, Sverige.  
500
5.500
443 
* Serie finske sportsmerker stemplet "Helsinki 24.VII.45" på rekommandert konvolutt sendt til Harstad og påstemplet stor fiolett "K". Ankomst-stemplet "Harstad 6.8.45" på baksiden.  
300
425
444 
* NK 335 - 20 øre London - stemplet "Oslo Br. 27.1.46" på konvolutt sendt til Oslo Kretsfengsel. Påstemplet "Sensurert".  
1.500
-
445 
* Sensurert brevkort med betalt svarkort sendt til og fra NS-fange i Innherrad Fangeleir, Ekne i januar 1946  
800
720
446 
* 15 øre brevkort stemplet "Ekne 11.III.46", sensurert "Innherad Fangeleir" og sendt til Asker. Også svarkortet stemplet "Asker 19.3.46", sensurert og returnert til fangeleiren.  
800
-
447 
* KRIGSFANGEPOST - Røde Kors brevkort stemplet "Geneve 1 30I.1947" sendt til Øysandan. Der er kortet påstemplet "Reist" og "Øysandan 10.2.47" og returnert til Geneve.  
800
720
448 
* 15 øre Løve stemplet "4.4.50" på postkort påstemplet "S" i sirkel og ramme og sendt til innsatt i Sem Fengsel, Berg pr. Tønsberg.  
200
400
449 
* 5 øre kortbrev stemplet "Den Norske Legion Hovedkontoret Felt-post" sendt til menig legionær i Torpo. Også konvolutt fra norsk SS-soldat i reservebataljonen "Viken" - feltpostnummer 47703B - sendt til Tyskland.  
600
1.100
450 
* Tre konvolutter som viser den tyske postkontrollen i utlandet av post til og fra Norge. Disse tre er sendt fra Kjøbenhavn til Norge i 1944 og 1945.  
500
-
451 
* Tre konvolutter med propaganda for Nasjonal Samling. Blant annet konvolutt fra "Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon - Kristiansand S"  
500
850
452 
* Tre konvolutter adressert til Canada og U.S.A i 1940/41. Alle sendt i retur med stempler grunnet brudd i postsambandet.  
500
850
453 
* To norske postkort frankert med 2 pence George VI stemplet rødt "Post Office MARITIME MAIL" sendt til norsk offiser i London julen 1944. Påstemplet "R.A.F.Censor 233".  
-
425
454 
* To sensurerte konvolutter til norsk SS-mann i SS-regiment "Westland" i Tyskland i 1941 og 1942.  
1.000
1.200
455 
* To konvolutter sensurert i Trondheim. Den ene med lukkeremse med kjenningsbokstav "t". Den andre med rødt stempel "At." i sirkel.  
500
600
456 
* To konvolutter sendt til krigsfange i Geithus Fangeleir og Gulskogen tvangsarbeidsleir. Sistnevnte påstemplet "Sensurert".  
1.000
3.800
457 
* 15 forsendelser fra 1941 - alle påstemplet "Kan leveres ut Oslo Postkontor Brevavdelingen" i ramme. Også to sensurerte konvolutter påstemplet "Kontrollert av Oslo Filatelist-Klub" i 1941 og 1944.  
700
850
458 
* Fire sensurerte konvolutter sendt til og fra krigsfanger i Konzentrations-lager Buchenwald.  
600
800
459 
* 10 forsendelser av varierende karakter - både krigsfangepost og post fra internert student i Tyskland. Bør sjekkes.  
500
1.100
460 
* Fire konvolutter som viser eksempler på den norske og svenske postkontrollen.  
600
540
461 
* 12 forsendelser alle fra mai til september 1945, og alle påstemplet fiolette sirkler. Både brev til og fra Norge.  
500
450
462 
* 6 konvolutter sendt med feltpost påstemplet "Durch Kurier" eller "Kurier".  
300
270
463 
* Syv forsendelser til krigsfanger på Grini, Victoria Terrasse, Bergen og det tyske sikkerhetspolitiet i Kirkenes.  
700
1.600
464 
* 9 frankerte og sensurerte forsendelser sendt til utlandet. Blant annet fire til U.S.A.  
700
950
465 
* Seks forsendelser med forskjellige "Zurck" og "Retour" stempler. Sendt til blant annet U.S.A., San Marino og Sveits.  
600
1.100
466 
* To konvolutter med frankeringsmaskinavtrykk med propagandatekster "Nasjonal Samling Bygger Det Nye Norge" og "Deutsche Handelskammer in Norwegen".  
500
900
467 
* To konvolutter sendt fra "Nasjonal Samling Riksledelsen" til Oslo. Begge med forskjellige nasjonalistiske maskintekst-stempler.  
300
550
468 
* Fem sensurerte brevformularer sendt fra krigsfanger i Konzentrations-lager Sachsenhausen til Norge. To med kjemisk sensur.  
1.000
1.700
469 
* 14 forsendelser alle fra mai til august 1945, og alle påstemplet fiolette tall i sirkel. Mange forskjellige - fra "1" til "53".  
400
900
470 
* Seks forsendelser stemplet "Viderebefordring Tillat Tysk Censur". Noen også med "Granskad av milit„r myndighet".  
500
750
471 
* Syv forsendelser stemplet eller påført "Durch Deutsches Dienstpostamt Oslo". Noen er frankert med tyske merker.  
500
1.700
472 
* Komplett korrespondanse bestående av 69 krigsfangekort og konvolutter fra oktober 1943 til april 1945 sendt fra norsk løytnant i "Offlag XXI Schildberg Wartheland" til familien i Horten. Også 3 julekort sendt fra Horten 1943 og 1944 til krigsfangen i Tyskland.  
2.000
3.600
473 
* 11 utstillingsmonterte albumark med 20 brev som viser den tyske postkontrollen i utlandet av post til og fra Norge.  
1.500
1.500
474 
* 7 utstillingsmonterte albumark med 16 sensurerte forsendelser som viser bruk av den tyske postkontrollen i Norge.  
1.000
1.000
475 
* 7 utstillingsmonterte albumark med 11 brev som viser den tyske postkontrollen i utlandet av post til og fra Norge.  
1.000
900
476 
* 6 utstillingsmonterte albumark med 13 forsendelser som viser den tyske feltposten og tjenesteposten i Norge.  
600
1.300
477 
* 5 utstillingsmonterte albumark med 9 forsendelser med norske merker brukt under krigen.  
-
275
478 
* Albumside med tysk flyveblad fra besettelsen av Danmark og Norge samt NS-propagandakort.  
400
800
479 
* 14 sensurerte krigsfangepostbrev sendt fra offisersleirene "Grune bei Lissa" og "Schildberg" til Norge i perioden 1943/1945.  
750
2.000
480 
  Victoria-vignett - 15 løse merkater samt ustemplet merkat på feldpostkonvolutt sendt til Oslo.  
400
-
481 
* RØDE KORS - 32 krigsrelaterte forsendelser fra første og andre verdenskrig. Mange er krigsfangepost og mange land er representert. Besikt.  
1.000
1.800
482 
m * Tre røde merkater "Norsk Feltpost", brev stemplet "Field Post Office 786" sendt til England og kort stemplet "Feltpostkontoret Gardermoen 3.VI.08".  
300
-
483 
* Oppsett på album-ark med 14 frimerkeløse feltpostbrev samt endel fotografier 1940/1944. Utførlig tekstet.  
700
630