Stempler på røde og blå merker

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
195 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - nær fullstemplet "Alten 17.5.1873" (type 1 - 48A - 8 pkt.).  
400
1.100
196 
m NK 25 - 10 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Ankenæs 2.11.188?" (8 pkt.). Dette er et stempel som er bestilt privat. Sjelden frembudt.  
500
750
197 
m NK 25 - 10 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Besager 1.6.1881" (8 pkt.).  
400
360
198 
m NK 25 - 10 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet "Berlevaag 28.6.1879" (7 pkt.).  
400
750
199 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - luksus-stemplet "Bodø Landssogn 11.3.187" (9 pkt.). Meget sjelden frembudt stempel, og særlig i denne kvaliteten.  
1.000
7.500
200 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - nær fullstemplet "Bredvig 4.5.1882" (7 pkt.).  
300
270
201 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - rettvendt nær fullstemplet "Fane 3.5.1892" (7 pkt.).  
300
750
202 
m NK 38 - 10 øre uskravert - luksus-stemplet "Fenstad 4.7.1883" (7 pkt.).  
300
270
203 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt nær fullstemplet "Fosnæs 22.2.1872" (8 pkt.).  
500
-
204 
m NK 25 - 10 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet litt tungt "Frederiksværn 24.6.1879" (type 1 - 48A - 9 pkt.).  
1.000
1.300
205 
m NK 25 - 10 øre skravert - med stor del av privatstempel "Gausdals (Sanatorium) (7 pkt.).  
300
-
206 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert rettvendt nær fullstemplet "Gol 9.1.1874" (type 1 - små bokstaver - 9 pkt.). Meget sjelden frembudt stempel.  
2.000
7.000
207 
m NK 38 - 10 øre uskravert - nær luksus-stemplet "Haa 20.4.1883" (8 pkt.).  
500
450
208 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - rettvendt stemplet provisorisk to-linjers "Hedalen i Vaage 17. Mai 84".  
400
1.200
209 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - rettvendt nær fullstemplet "Hedrum 30.1.1885" (8 pkt.).  
500
500
210 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - rettvendt nær fullstemplet privatstempel "Hjelmaas 31 OCT 8?" (7 pkt.).  
400
3.500
211 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt nær fullstemplet "Larsnæs 15.4.1874". (type 1 - 8 pkt.).  
500
600
212 
m NK 25 - 10 øre skravert - lett rettvendt nær fullstemplet "Kvindherred 20.9.1877" (8 pkt.).  
600
1.000
213 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - rettvendt nær fullstemplet "Maaren 20.2.1888" (9 pkt.).  
1.000
1.100
214 
m NK 25 - 10 øre skravert - luksus-stemplet "Maasø 24.3.1879". (6 pkt.).  
300
3.000
215 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt fullstemplet "Sand i Senjen 22.5.1872" (9 pkt.).  
1.000
1.500
216 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - lett fullstemplet "Sandfjord 3.9.1893" (8 pkt.).  
500
2.300
217 
m * NK 18 - 3 skilling Posthorn - lett rettvendt stemplet "Skjærstad 16.6.1875" på brevomslag sidestemplet "Nordlands Amb. Postexp." sendt til Christiania. Også to enkeltmerker 10 øre stemplet "Nordlands Amb. Postexp." - type 1 og 2.  
500
990
218 
m NK 38 - 10 øre uskravert - rettvendt fullstemplet "Skraaven 29.2.1883" (6 pkt.).  
400
-
219 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - fullstemplet nær rettvendt privatstempel "Stordalen" (8 pkt.).  
500
1.200
220 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - lett fullstemplet "Strandvik 2.3.1894" (9 pkt.).  
800
-
221 
m NK 18 og 43 - 3 skilling Posthorn og to eksemplarer 10 øre 21 mm med forskjellige stempler "Svelvig". Kun en type registrert i NK Postal.  
500
750
222 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - nær rettvendt nær fullstemplet "Sørtjos 31.7.1877" (9 pkt.).  
750
4.000
223 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt nær fullstemplet "Throndenæs 11.10.1872" (type 1 - 9 pkt.). Svak brekk i merkets nedre del.  
1.000
-
224 
" NK 18 - 3 skilling Posthorn - luksus-stemplet "Throndenæs 2.7.1877" på lite brevstykke.  
300
270
225 
" NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt stemplet "Underdal 6.8.1874" (10 pkt.) på lite brevstykke. Svak brekk i øvre del av merket. Meget sjelden frembudt stempel.  
2.000
3.800
226 
" NK 25 - 10 øre skravert - på lite brevstykke stemplet "Vik”r" (9 pkt.).  
1.000
1.100
227 
* NK 38 - 10 øre uskravert - stemplet "Vikør 23.X.83" (med stjerne - 8 pkt.) på konvolutt sendt til Rosendal.  
1.200
3.300
228 
m NK 25 - 10 øre skravert - rettvendt nær fullstemplet "Vikør 6.V.81" (8 pkt.).  
800
720
229 
m NK 25 - 10 øre skravert - lett fullstemplet "Vinje i Voss 2.7.1881" (8 pkt.).  
600
1.500
230 
m Meget velpleiet samling stempler på røde merker i gammelt BCM-stempelalbum. Samlingen inneholder over 700 forskjellige en-rings stempler og er bygget opp over flere ti-år. Et nøye gjennomsyn anbefales.  
40.000
64.000
231 
m 3 skilling Posthorn og 10 øre stolpeskrift - henholdsvis 30 stk. og 220 stk. satt opp på 10 ark. Endel pene stempler.  
1.000
2.100
232 
m Plansje med 9 svenske og 3 danske stempler hovedsakelig på røde 10-øres merker.  
500
-
233 
m " To innstikk-kort med 25 røde merker med en-rings stempler. Blant annet "Nufsfjord", "Præstebakke" og "Dampsk. Tromsø Postexp."  
300
600
234 
m HMRFST-HMBRG - fem blå 4 skillinger og syv 3 skilling Posthorn med stempler "Hmrfst-Hmbrg" med diverse litra.  
1.000
-
235 
m REISENDE POSTKONTORER - samling 23 forskjellige en-rings stempler på albumark.  
1.000
900
236 
m DAMPSKIBSSTEMPLER - liten samling 8 forskjellige offisielle en-ringsstempler på albumark.  
1.000
1.000
237 
m HULLSTEMPLER UTEN TVERRBJELKER - samling 29 forskjellige samt 4 dubletter på albumark.  
1.000
1.500
238 
m HULLSTEMPLER MED TVERRBJELKER - samling 23 forskjellige steds-stempler samt 4 reisende stempler på albumark.  
1.000
1.200
239 
m TORINGS-STEMPLER MED TVERRBJELKER - samling 56 forskjellige stempler samt noen dubletter på albumark.  
1.000
1.600