Asia

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
178 
* KINA - 8 konvolutter sendt med til Vaksdal, Norge fra misjonærer 1930/40-tallet. Også 5 misjonærbrev sendt til India og Hong Kong. Flere med sensur.  
2.000
3.200
179 
* KINA - fire konvolutter sendt med luftpost til Vaksdal, Norge fra misjonærer 1930/40-tallet. Den ene er sensurert.  
1.000
2.400
180 
* KINA - åtte postkort sendt fra Norge 1907/1923 til Kina. Også fire kort sendt innen Kina til norsk misjonær  
800
2.200
181 
* KINA - to sensurerte brev sendt fra norsk misjonær i Hunan, China til Mandal. Det ene brevet er ankomst-stemplet "Mandal 17.9.45".  
500
3.800
182 
* KINA - 6 konvolutter sendt fra Kina/Shanghai til Norge 1925/1942. Også to sendt til England og U.S.A.  
500
1.500
183 
* KINA - tre brev sendt fra Norge til Hong Kong i 1945 og 1946. Ett av brevene med rødt stempel "O.A.T." i ramme.  
400
1.100
184 
* KINA og HONG KONG - 10 postkort og konvolutter fra ca. 1900 til 1940.  
500
660
185 
YY KINA - eske med blokker og arkrester fra slutten av 1940-tallet inkludert Martyr og Gold Yuan utgavene.  
10.000
-
186 
YY X KINA - innstikkbok med komplette serier fra ca. 1950 til 1978. (ca. Euro 2.000.-).  
2.500
11.000
187 
* HONG KONG - samling FDC fra perioden 1972 til ca. 1990 i to tykke album. Noe duplisert. Oppgitt katalogverdi (merkeverdi): ca. Euro 2.500.-. Noe brev og merker fra andre områder medfølger.  
1.500
1.350
188 
* JAPAN - 44 bruksbrev sendt fra Japan ca. 1925/1970 til Norge. I tillegg 14 konvolutter fra førsteflyvninger. Mange dekorative frankeringer.  
1.000
1.650
189 
* Correspondance of 20 covers 1925/35 sent from China, Thailand, Burma and Japan to a company in Oslo, Norway including a cover sent from Norway 1931 to Taiyuan, China.  
800
990