Tyske områder

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
134 
* GERMAN POST IN CHINA - Michel 50 - loddrett par 50 Pf. Våpen stemplet "Shanghai 9.10.96" på rekommandert konvolutt med rek.seddel "Shanghai" sendt til Christiania, Norge. Ankomst-stemplet "Christiania 12.XI.96". Meget uvanlig objekt.  
6.000
-
135 
m DEUTSCHE-SšDWESTAFRIKA - Michel 32 Aa - 5 Mark stemplet "Lderitzbucht 1.12.09". Attest: M. Lantelme (Euro 370.-).  
500
-
136 
m MARIANEN - Michel 18 - 3 Mark rettvendt luksus-stemplet "Saipan Marianen" (Euro 160.-).  
400
360