England

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
97 
m SG 2 - Penny Black - vannrett trestripe med gode marger.  
1.000
1.800
98 
m * SG 2 - Penny Black - albumark fra gammel samling med 3 enkeltmerker samt et merke på brev.  
1.200
2.200
99 
m SG 2 - Penny black - bredrandet pent merke med rødt malteserkors.  
500
1.200
100 
Y SG 8 a - 1 d red brown Victoria på blålig papir - fireblokk. Blokken har noen svake brekker.  
2.000
-
101 
* Enkeltmerke 6 Pence Victoria stemplet "London JY 21 71" på brevomslag påstemplet "PD" og "3 d" sendt til Christiania, Norge.  
800
-
102 
* Vannrett par 4 Pence Victoria = 8 Pence stemplet "West Hartlepool JY 4 68" på brevomslag påstemplet "PD" og "5 d" sendt via London til Christiania, Norge.  
600
650
103 
* 6 Pence Victoria stemplet "London OC 19 71" på helbrev påstemplet "Hull Ship-Letter OC 20 71" og sendt via Christiania til Trondheim, Norge.  
600
605
104 
* 1 Pence Victoria stemplet "Lombard-Street NO 5 67" på brevomslag påstemplet rødt "PD" og påskrevet "5" med rødblyant og sendt til Christiania.  
400
400
105 
* 1, 2 og 4 Pence Victoria = 7 Pence stemplet "London DE 10 69" på helbrev påstemplet "PD" og "4 d" sendt via Christiania til Laurvig, Norge.  
800
2.600
106 
* SG 80 og 90 - vannrett par 4 pence samt enkeltmerke 1 shilling Victoria stemplet "Alloa SP 9 63" på meget pent rekommandert helbrev sendt via London og Hamburg til Aasgaardsstrand, Norge.  
2.000
3.000
107 
* Tre frankerte brev sendt fra England til Norge 1864, 1888 og 1893. To av brevene er sendt med skip fra Hull.  
500
550
108 
m SG 135 - 10 sh Victoria grønnlig grå - rettvendt fullstemplet "Lombard St. NO 20 83". (£ 4.500).  
3.000
3.300
109 
m SG 185 - £ 1 brunlilla Victoria - sentralt stemplet "Registered London 25 FE 87". (£ 2.800).  
1.500
2.200
110 
m SG 212 - £ 1 grønn Victoria - stemplet "Leadenhall St. JA 8 92". (£ 800).  
1.000
1.900
111 
Y SG 438 - £ 1 UPU 1929 - letthengslet merke. (£ 750).  
1.000
1.900
112 
YY Y m Meget omfattende og sterkt utbygget samling med platenumre og nyanser fra 1840 til 2002 i tre fortrykksalbum. Samlingen inneholder alle toppverdier som SG 4/6, 53, 54/61 (58 ubrukt med attest), 120 a/b, 128/129, 135/137, 185/186, 212, 266, 319/320, 403/404, 411/413 og 438 (postfrisk). Noen av spesialitetene synes å være feilplassert og kvaliteten varierer noe. Allikevel en oppsiktsvekkende samling med mange merker man sjelden ser frembudt. Endel merker har attester. Katalogverdien er av innleverer oppgitt til ca. £ 205.000 uten hensy ntagen til feilplasseringer og kvalitet. En samling med stort potensiale som bør gjennomgås nøye.  
120.000
115.000
113 
YY Y m Omfattende dublettsamling/lager fra 1840 til 1990 i album og innstikkbøker tilhørende samlingen ovenfor. Inneholder en mengde dyrere merker i antall. Blant annet Penny Black x 13, tidlig Victoria samt tjeneste og portomerker. Katalogverdien er av innleverer oppgitt til ca. £ 200.000, men da er det ikke tatt hensyn til kvalitetsanmerkninger som selvfølgelig forekommer på endel merker. Et grundig gjennomsyn anbefales.  
75.000
67.500
114 
m Album med merker fra Victoria til ca. 1925 med oppgitt katalogverdi på ca. £ 5.000.-. I tillegg ca. 400 Elisabeth-hoder med lux-stempler.  
2.500
4.600
115 
m 7 plansjer med merker fra ca. 1850 til 1910 i pen kvalitet. Oppgitt katalogverdi AFA ca. 34.500.-.  
2.500
2.600
116 
m Samling fra 1840 til ca. 1980 med endel pene innslag. Også samling Irland og Kanaløyene til 1984.  
2.000
2.400
117 
YY PRESENTASJONSPAKKER - 70 forskjellige fra 1990-tallet. Pålydende: £ 103.  
500
700