Til hovedsiden
To main page


INNHOLD
Index
Auksjon 71
8., 9. og 10. november 2012

Torsdag 8. november
kl. 14.00

Einar Nistads Myntsamling
Antikke mynter
Utenlandske gullmynter
Sverige
Danmark
Norge - før 1875
Norge - etter 1875
Norge - gullmynter
Medaljer i gull
Diverse samlersett og samlinger

Tilkommet under trykking
Gullmynter
Sølvmynter
Myntbrev og diverse

Fredag 9. november
kl. 13.00

Norden
Danmark
Færøyene
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Nederland
Sveits
Italia
Russland / Sovjet
Diverse Europa
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Engelske kolonier
Øvrige verden
HELE VERDEN

NORGE
Stempler
En-rings stempler på røde merker A-L
En-rings stempler på røde merker M-Å
Stempler på røde og blå merker
Hullstempler - med tverrbjelker
Hullstempler - uten tverrbjelker
3 og 4-rings nummerstempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på 20 øre Stavkirke
Kronet posthorn - stempler
Hjelpestempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost etc.
Luftpost
Polarpost
Bypost - Lokalpost
"Stussbrev"
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Diverse
Frimerkehefter og heftemerker

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Samlinger og lots
Brevpartier/Cover lots

Postkort
Postkort

Lørdag 10. november
kl. 10.00
Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875
Forwarding Agents

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - stedsstempler
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - nummerstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
Våpen 1867

Skilling posthorn
Skilling posthorn

Skilling- og øre-kombinasjoner
Skilling- og øre-kombinasjoner

ØRE-UTGAVENE
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm - NK 35 - 40
21 mm - NK 41 - 48
20 mm - NK 49 - 55

Antikva / Kronemerker
Centraltrykkeriet - NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Øvrige utgaver
1909 - 1945
Etter 1945
Tjeneste, Porto og Returmerker
 

Lørdag 10. november
kl. 13.00

Johnny E. Pedersen
"Norway 1739-1863"
Posthistorie og Prefrim
Norge nr. 1
Norge nr. 1 - rist-stempler
Norge nr. 1 - nummerstempler
Norge nr. 1 - steds-stempler
Norge nr. 1 - blekk annulleringer
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
8 skilling Oscar
Skilling Oscar
Skips-stempler og skips-annulleringer

Til hovedsiden
To main page