Til hovedsiden


INNHOLD
Index
Auksjon 64
11. og 12. november 2005

Fredag 11. november
kl. 15.00

NORGE
Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Italia
Østerrike
Spania
Portugal og kolonier
Hellas
Tyrkia
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Bulgaria
Romania
Ungarn
Jugoslavia
Diverse Europa
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Engelske kolonier 
Amerika
Asia
Brev - lots hele verden
HELE VERDEN

Spesialområder
CEPT - Europamerker

NORGE
Stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn - stempler
Særstempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost
Luftpost
Polarpost
Bypost 
Stempel, Sportel og Justermerker
"Stussbrev"
Helpost 
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen" 
Varianter
Diverse 
Marginal-blokker

1909 - 1945
Etter 1945 
Tjenestemerker 
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker
Massevare - kilovare - årssett - årbøker

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Stemplete samlinger og lots
Brev - lots Norge

Postkort
Postkort

Lørdag 12. november
kl. 10.00

NORGE
Frimerkeutgavene 1855-1909

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - nummerstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Øvrige skilingsmerker
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner
Diverse skillingsmerker

Utgavene 1872 - 1893
Skravert posthorn 
Krone Oscar

21 mm
21 mm utgavene - NK 35 - 40 
21 mm utgavene - NK 41 - 48 
20 mm utgavene

Antikvautgavene og Kronemerker

Centraltrykkeriet - NK 56 - 64 
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84
Central og Knudsen - NK 56 - 84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Til hovedsiden


Free Web Counter
Free Hit Counter