Til hovedsiden


INNHOLD
Index
Auksjon 63
12. og 13. november 2004

Fredag 12. november
kl. 15.00

NORGE
Posthistorie/Prefrim
Paal Berg Helland
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Nederland
Luxemburg
Sveits
Liechtenstein
Italia
Østerrike
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Bulgaria
Romania
Ungarn
Diverse Europa
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Engelske kolonier
U.S.A.
Diverse Amerika
Israel
Thailand
Diverse Asia - Afrika

Spesialområder
Motiv- og temasamlinger

NORGE
Stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på røde merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn - stempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost
Luftpost
Polarpost
Bypost
"Stussbrev"
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Diverse
Marginal-blokker

Norge 1909 - 1945
Norge etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker
Massevare - kilovare - årssett - årbøker

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Stemplete samlinger og lots
Brev - lots Norge

Postkort
Postkort

Lørdag 13. november
kl. 10.00

Bernt Fossums
"International Grand Prix Collection"
Del 2
NK 1 - brev, enheter og varianter
NK 1 - nummerstempler
NK 1 - steds-stempler
NK 1 - håndskrevne annulleringer
NK 1 - utenlandske stempler
Skillng Oscar

NORGE
Frimerkeutgavene 1855-1909

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Øvrige skillingsmerker
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner

Utgavene 1872 - 1893
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm uthavene - NK 35 - 40
21 mm utgavene - NK 41 - 48
20 mm utgavene

Antikvautgavene og Kronemerker
Centraltrykkeriet - NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Til hovedsiden
Free Web Counter
Free Hit Counter