Til hovedsiden


INNHOLD
Index
Auksjon 62
14. og 15. november 2003

Fredag 14. november
kl. 15.00

NORGE
Posthistorie/Prefrim
Paal Berg Helland
Franz Josef Günnewig
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Finland
Island
Sverige
Baltikum
Diverse Norden

Europa
England
Irland
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Franske kolonier
Monaco
Belgia
Nederland
Luxemburg
Sveits
Liechtenstein
Italia
Vatikanet
Østerrike
Spania
Portugal og kolonier
Hellas
Tyrkia
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Bulgaria
Romania
Ungarn
Jugoslavia
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Diverse engelske kolonier
U.S.A.
F.N.
Sør- og Mellomamerika
Israel
Asia
Afrika
Brev - lots hele verden
HELE VERDEN

Spesialområder
Olympiade

Stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost etc.
Luftpost
Polarpost
Bypost
"Stussbrev"
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Litteratur
Diverse
Marginal-blokker

NORGE 1893-1909
Centraltrykkeriet - NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84
Central & Knudsen antikva - NK 56 - 84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Øvrige utgaver
1909 - 1945
Etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker

SAMLINGER og LOTS
Massevare - kilovare - årssett - årbøker
Ustemplete samlinger og lots
Samlinger og lots
Brev - lots Norge

Postkort
Postkort

Lørdag 15. november
kl. 10.00

Skaare-Botner - "Klassisk Norge"
Posthistorie
NK 1
Skilling Oscar
Skilling Våpen 1863
Skilling Våpen 1867
Diverse lots

Bernt Fossums
"International Grand Prix Collection"
del 1
NK 1 - brev, enheter og varianter
NK 1 - nummerstempler
NK 1 - steds-stempler
NK 1 - håndskrvene annulleringer
NK 1 - utenlandske stempler
Skillng Oscar

NORGE
Frimerkeutgavene 1855-1893
 
Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Øvrige skillingsmerker
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner
Diverse skillingsmerker

Øre-utgavene 1872 - 1892
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm-utgavene - NK 35 - 40
21 mm-utgavene - NK 41 - 48
20 mm-utgavene
 

Til hovedsiden
Web Counter
Calorie Counter