Til hovedsiden


INNHOLD
Index
Auksjon 61
15. og 16. november 2002

Fredag 15. november
kl. 16.00

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Tyskland
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Italia
San Marino
Østerrike
Spania
Portugal og kolonier
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Romania
Ungarn
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Engelske kolonier
U.S.A.
F.N.
Sør- og Mellomamerika
Asia
Afrika
Brev - lots hele verden
HELE VERDEN

Spesialområder
Norvegiana
Olympiade

NORGE
Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
Kronet posthorn - stempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
"Stussbrev"
Førstedagsbrev
Knut Løkke-Sørensen
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Litteratur
Diverse
Marginal-blokker
Norge 1909 - 1945
Norge etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker

SAMLINGER OG LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Massevare - kilovare - årssett
Massevare/buntevare
Stemplete samlinger og lots

Diverse Norge
Postkort
Helpost
Brev - lots Norge
Luftpost
Polarpost
Bypost
Krigspost og sensurpost etc.

Lørdag 16. november
kl. 10.00

Stempelsamlinger
Nord Norge
Sandefjord

NORGE
Frimerkeutgavene

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - nummerstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Perioden 1872 - 1909
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner
Skravert posthorn
Krone Oscar
NK 35 - 40
NK 41 - 48
20 mm
Centraltrykkeriet NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen NK 65 - 84
Central og Knudsen NK 56 - 84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)
 

Til hovedsiden