Til hovedsiden


INNHOLD
Index
Auksjon 60
16. og 17. november 2000

Start 16. november
kl. 16.00

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Irland
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Liechtenstein
Italia
Østerrike
Spania
Portugal og kolonier
Hellas
Tyrkia
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Bulgaria
Ungarn
Diverse Europa
Samlinger og lots Europa

Øvrige verden
Engelske kolonier
F.N.
Asia
Brev - lots hele verden
HELE VERDEN

NORGE
Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Reisende ekspedisjoner
Jørund Kalvehagens Norsk Skipspost
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner

Stempler
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn - stempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Førstedagsbrev
Knut Løkke-Sørensen
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Forfalskninger
Litteratur
Diverse
Norge 1909 - 1945
Norge etter 1945
Frimerkehefter og heftemerker
Marginal-blokker

SAMLINGER OG LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Massevare - kilovare - årssett
Stemplete samlinger og lots
Postkort
Helpost
Brev - lots Norge

Start 17. november
kl. 10.00

Diverse Norge
Luftpost
Havaripost - crashpost
Polarpost
Bypost
Krigspost og sensurpost etc.

NORGE
Frimerkeutgavene

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
4 skill 4 - stedsstempler
4 skill 4 - nummerstempler
4 skill 4 - blekk-annulleringer
8 skill 8
Våpen 1867

Perioden 1872 til 1909
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner
Diverse skillingsmerker
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm - NK 35 - 40
21 mm - NK 41 - 48
20 mm

Centraltrykkeriet NK 56 - 64
Chr.H.Knudsen NK 65 - 84
Central og Knudsen NK 56 - 84

Provisorier
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Øvrige utgaver
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker

Til hovedsiden