Til hovedsiden

INNHOLD
Index

Auksjon 59
24. og 25. november 2000

Spesialauksjon
Ubrukte fireblokker
Skillingsutgaver (NK 6-21)
Stolpeskrift (NK 22-55)
Antikva og kronemerker (NK 56-95)
Etter 1909
Tjeneste, porto og returmerker
 

UTLAND
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Irland
Kanaløyene
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Belgia
Nederland
Luxemburg
Sveits
Liechtenstein
Italia
Vatikanet
Østerrike
Spania
Portugal og kolonier
Hellas
Tyrkia
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Bulgaria
Romania
Ungarn
Samlinger og lots Europa

Engelske kolonier
Australia
Cape of Good Hope
Mauritius
New South Wales
Diverse engelske kolonier

Amerika
U.S.A.
F.N.
Sør- og Mellomamerika

Asia
Diverse Asia

Motiv- og temasamlinger
Motiv- og temasamlinger

HELE VERDEN
Brev - lots hele verden
HELE VERDEN

Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Samlinger og lots Norge
Brev - lots Norge
Ustemplete samlinger og lots
Samlinger og lots

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Skilling Poshorn
Skilling posthorn

Diverse skillingsmerker
Diverse skillingsmerker

Øre-perioden 1877/1893
Skravert posthorn
Krone Oscar
NK 35 - 40
NK 41 - 48
20 mm

Centraltrykkeriet og Knudsens Antikvautgaver
NK 56 - 64
NK 65 - 84
Samlinger og lots NK 56 - 84

Kronemerker og provisorier
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Diverse Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Diverse stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Diverse stempler

Diverse Norge
Perfins (Gjennomhullinger)
Luftpost
Polarpost
Bypost
Krigspost og sensurpost etc.
"Stussbrev"
1909 - 1945
Etter 1945
Frimerkehefter og heftemerker
Forfalskninger
Varianter
Massevare - kilovare - årssett
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Helpost
Førstedagsbrev
Postkort
Diverse
 

Til hovedsiden